Priorytet bezpieczeństwa jest "poniżej priorytetów DISTRESS i URGENCY, a "powyżej" priorytetu rutynowego. Używany jest przy nadawaniu wiadomości dotyczących bezpieczeństwa żeglugi (MSI - Maritime Safety Information).

Po nadaniu komunikatu bezpieczeństwa na CH 70 DSC powinniśmy dać czas operatorom innych stacji na odczytanie wiadomości, a następnie na CH 16 nadać wiadomość bezpieczeństwa zaczynając od zwrotu Securite. Komunikat bezpieczeństwa na DSC może być "zaadresowany" do wszystkich stacji lub indywidualnie (przystawka klasy D tej funkcji nie posiada).

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS lub
(Nazwa stacji, którą wywołujemy powtórzona trzykrotnie)

THIS IS (numer MMSI, nazwa i Call sign naszego statku)

(treść wiadomości)

OUT
Wzór wiadomości bezpieczeństwa

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

Navigation warning 0845 UTC

Position 450(four five degrees) 36'(three six minutes) North 0130(zero one three degrees) 32'(three two minutes)

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Przykład wiadomości bezpieczeństwa


Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Poniżej przedstawiono procedurę wysłania komunikatu bezpieczeństwa na CH 70 za pomocą przystawki DSC:
  1. Wciśnij klawisz funkcyjny Call
  2. Wciśnij klawisz funkcyjny Type jeden raz, aby wybrać priorytet Safety
  3. Możesz zmienić domyślny dla łączności RT CH 16 na:
    • Jeden z zaprogramowanych kanałów: 06, 08, 72 and 77 - wciskając klawisz funkcyjny Chan, a następnie E w celu zatwierdzenia wyboru, lub
    • Dowolny simpleksowy kanał VHF - wybierając numer za pomocą klawiatury numerycznej i zatwierdzając E
  4. Wciśnij klawisz funkcyjny Send
  5. Wciśnij klawisz EEdycja i nadanie komunikatu bezpieczeństwa na CH 70 DSC

Komunikatu został nadany do wszystkich stacji na CH 70 DSC. Po krótkiej przerwie nadajemy na CH 16 wiadomość bezpieczeństwa zaczynając od zwrotu Securite.

Postępowanie po odbiorze komunikatu bezpieczeństwa

Po odbiorze komunikatu na CH 70 powinniśmy prowadzić nasłuch na CH 16 w celu odbioru wiadomości bezpieczeństwa.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Po odbiorze komunikatu na DSC wciśnij klawisz OK, aby skasować sygnał dźwiękowy i "wyczyścić" wyświetlacz. Wcisnij Stop jeżeli chcesz skasować jedynie sygnał dźwiękowy.
Odbiór komunikatu bezpieczeństwa na DSC

Last modified: Friday, 20 November 2020, 1:48 PM