Priorytet pilności jest "poniżej" priorytetu DISTRESS, ale "powyżej" wszystkich pozostałych i dotyczy bezpieczeństwa osób lub statku (np. pomoc medyczna).

Czasami trudno określić, czy nasza wiadomość kwalifikuje się jako alarmowa czy "tylko" pilna. Dla przykładu: jeżeli utraciliśmy zdolności manewrowe i za około 20 minut zdryfuje nas na skały, to z pewnością powinniśmy nadać komunikat alarmowy. Ale jeżeli do mielizny "dotrzemy" za około 4 godziny wtedy powinniśmy nadać wiadomość pilną.

Jako wiadomość pilną nadamy prośbę o poradę medyczną (Medico - kontakt z lekarzem za pośrednictwem stacji brzegowej), lub prośbę o transport medyczny (Medivac).

Po nadaniu komunikatu pilności na CH 70 DSC powinniśmy dać czas operatorom innych stacji na odczytanie wiadomości, a następnie na CH 16 nadać wiadomość pilną zaczynając od zwrotu Pan Pan. Komunikat pilny na DSC może być "zaadresowany" do wszystkich stacji lub indywidualnie (przystawka klasy D tej funkcji nie posiada).


PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS lub
(Nazwa stacji, którą wywołujemy powtórzona trzykrotnie)

THIS IS (numer MMSI, nazwa i Call sign naszego statku)

POSITION

(opis sytuacji, przyczyna, dla której wywołujemy, spodziewana pomoc itp.)

OVER
Wzór wiadomości pilnej

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450(four five degrees) 36'(three six minutes) North 0130(zero one three degrees) 32'(three two minutes)

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation

Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
Przykład wiadomości pilnej

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Poniżej przedstawiono procedurę wysłania komunikatu pilności na CH 70 za pomocą przystawki DSC:
  1. Wciśnij klawisz funkcyjny Call
  2. Wciśnij klawisz funkcyjny Type dwa razy, aby wybrać priorytet Urgency
  3. Wciśnij klawisz funkcyjny Send
  4. Wciśnij klawisz EEdycja i nadanie komunikatu pilności na CH 70 DSC

Komunikatu pilności został nadany do wszystkich stacji na CH 70 DSC. Po krótkiej przerwie nadajemy na CH 16 wiadomość pilną zaczynając od zwrotu Pan Pan.

Postępowanie po odbiorze komunikatu pilności

Po odbiorze komunikatu na CH 70 powinniśmy prowadzić nasłuch na CH 16 w celu odbioru wiadomości pilnej. Jeżeli jesteśmy w stanie udzielić pomocy, zgłaszamy swoją gotowość na CH 16. Jeżeli po odbiorze komunikatu na DSC, w ciągu 3 minut nie usłyszysz wiadomości na RT, powiadom o tym fakcie najbliższą stację brzegową.

Ćwiczenie na radiotelefonie z przystawką DSC

Po odbiorze komunikatu na DSC wciśnij klawisz OK, aby skasować sygnał dźwiękowy i "wyczyścić" wyświetlacz. Wcisnij Stop jeżeli chcesz skasować jedynie sygnał dźwiękowy.Odbiór komunikatu pilności na DSC

Last modified: Monday, 16 November 2020, 4:10 PM