Potrójny nasłuch (Tri Watch) umożliwia operatorowi prowadzenie nasłuchu jednoczesnie na CH 16, kanale użytkownika oraz dowolnym kanale roboczym. Funkcja Tri Watch jest dostępna poprzez klawisz funkcyjny "T/W" znajdujący się z prawej strony wyświetlacza.

Ćwiczenie na radiotelefonie

Aby włączyć potrójny nasłuch (Tri Watch), wybierz dowolny kanał roboczy VHF i wciścij klawisz "T/W". Na wyświetlaczu CH 16 będzie pojawiał się na zmianę z wybranym kanałem roboczym oraz kanałem użytkownika (w tym wypadku CH 06), a dodatkowo wyświetli się komunikat T/W. Jeżeli rozpoczniemy nadawanie, urządzenie wyłącza funkcję (Tri Watch) i pozostaje w nasłuchu na kanale, na którym prowadziliśmy łączność. Aby wyjść z funkcji Tri Watch należy wcisnąć klawisz "16" lub "C".Ustawienie potrójnego nasłuchu na CH 15, CH 16 i kanale użytkownika (uprzednio zdefiniowany CH 06)

Last modified: Saturday, 14 November 2020, 12:40 PM