Radiotelefon VHF jest urządzeniem do prowadzenia łączności radiowej w morskim paśmie V, które umożliwia operatorowi nadawanie i odbiór (Tx/Rx) komunikatów głosowych. Radiotelefon może być stacjonarny lub przenośny.

RD64

Radiotelefon VHF (Simrad's RT64)

HT50

Przenośny radiotelefon VHF (Simrad's HT50)

Jedną z głównych wad radiotelefonu VHF jest brak możliwości "zaadresowania" komunikatu tylko do jednej wybranej stacji lub grupy stacji. Wiadomość głosowa nadana przez radiotelefon może być usłyszana przez wszystkie stacje, które znajdują się w zasięgu fal ultrakrótkich (VHF).

"Adresowanie" komunikatów jest możliwe za pomocą Cyfrowego Selektywnego Wywołania DSC. Przystawka DSC wysyła kod binarny na CH 70. Dzięki temu, że każda z nich posiada swój unikalny numer (MMSI), jest możliwe wysłanie komunikatu do konkretnego odbiorcy.

RD68

Radiotelefon VHF z przystawką DSC (Simrad's RD68)

Typowy radiotelefon składa się z następujących elementów:

 • Odbiornik (Rx) ze słuchawką i/lub głośnikiem;
 • Nadajnik (Tx) z mikrofonem;
 • Przystawka DSC;
 • Antena i kabel antenowy;
 • Zasilanie 12 V lub 24 V.

Umiejscowienie radiotelefonu VHF

Radiotelefon VHF powinien się znajdować w miejscu:
 • które nie jest narażone na bezpośrednie działanie czynników pogodowych np. woda, promieniowanie słoneczne,
 • w którym hałasy z silnika lub innych urządzeń nie zakłócają swobodnej komunikacji,
 • do którego operator ma łatwy dostęp,
 • oddalonym o co najmniej 1 m (3 ft 3 in) od kompasu.
Na mniejszych jednostkach zazwyczaj znajduje się w kabinie, z kolei na większych usytuowany jest na mostku. Zaleca się umieszczenie wodoodpornego mikrofonu w pobliżu stanowiska sternika, tak aby mógł on prowadzić nasłuch na CH 16 VHF.

Zamocowanie anteny

Antena radiotelefonu VHF powinna być umieszczona tak wysoko jak to jest możliwe, ponieważ czynnikiem, który ma największy wpływ na zasięg łączności jest wysokość anten. Zaleca się również posiadanie anteny zapasowej na wypadek utraty anteny podstawowej.

Połączenie z urządzeniami nawigacyjnym

Zaleca się, aby radiotelefon z przystawką DSC był podłączony do zewnętrznego urządzenia, które w sposób ciągły dostarcza informację o pozycji geograficznej jednostki (np. do GPS). Dzięki temu wysyłając wezwanie w niebezpieczeństwie na DSC załączymy również naszą aktualną pozycję.

RD68 linked to navigation source
Połączenie z zewnętrznym urządzeniem nawigacyjnym

Przenośny radiotelefon VHF

Przenośny radiotelefon jest używany przede wszystkim do łączności wewnątrz statkowej (np. manewry cumowania) oraz w sytuacji alarmowej, gdy musimy opuścić statek.

W porównaniu z radiotelefonem stacjonarnym, posiada następujące wady:

 1. Ograniczona pojemność baterii,
 2. Ograniczony zasięg spowodowany mniejszą mocą nadawania (5 watów),
 3. Nie posiada przystawki DSC.

Wymagania Konwencji SOLAS

Statki podlegające wymaganiom Konwencji muszą posiadać radiotelefon VHF z przystawką DSC, która umożliwia transmisję oraz w sposób automatyczny prowadzi nasłuch na CH 70 VHF.
Ponadto wymagane jest prowadzenie Dziennika Radiowego (GMDSS Radio Log Book).
Senest ændret: lørdag den 25. april 2020, 19:50