Cały rozdział poświęcony procedurom stosowanym w łączności na VHF jest ilustrowany przykładami na symulatorze radiotelefonu Simrad RD68 VHF radio. Poniżej znajdują się podstawowe informacje na temat jego obsługi.

simulator
Widok ogólny symulatora RD68 VHF radio

Na rysunku przedstawiono:
 1. Radiotelefon VHF z przystawką DSC.
 2. Listę wywołań realizowanych przez przystawkę DSC.
 3. Przełącznik umożliwiający pracę w trybie podwójnego nasłuchu (Dual Watch), potrójnego nasłuchu (Triwatch), skanowania (Scan i Memory Scan).
 4. Przełącznik umożliwiający podłączenie zewnętrznego GPS.
 5. Podstawowe dane o statku, które zazwyczaj umieszczone są w pobliżu radiotelefonu.
Radiotelefon RD68 VHF obsługuje się za pomocą:
 1. Dwóch pokręteł.
 2. Klawiatury alfanumerycznej.
 3. Klawiszy funkcyjnych do obsługi radiotelefonu.
 4. Klawiszy funkcyjnych do obsługi funkcji prezentowanych na wyświetlaczu.
 5. Przycisku Distress znajdującego się pod klapką.
 6. Przełącznika nadawanie/odbiór znajdującego się przy mikrofonie.
RD68 controls
Obsługa RD68 VHF

Funkcje urządzenia można podzielić na dwie główne grupy:
 • służące do obsługi radiotelefonu.
 • służące do obsługi przystawki DSC.
Przełączanie pomiędzy tymi grupami jest możliwe poprzez górny przycisk funkcyjny znajdujący się z prawej strony wyświetlacza.

Komunikacja z operatorem urządzenia jest możliwa za pomocą:
 • dźwięków,
 • obrazów poprzez wyświetlacz.
Wyświetlacz prezentuje zarówno funkcje radiotelefonu jak i przystawki DSC.
Display

Dla przykładu, wyświetlacz prezentuje następujące informacje: w nasłuchu (Rx) jest CH 16, wybrano maksymalną moc nadawania tj. 25 W (Hi).

Nowe informacje są wprowadzane za pomocą klawiatury alfanumerycznej np. pozycja. Mrugający kursor wskazuje miejsce, gdzie zostanie wprowadzony kolejny znak. Kasowanie wpisów i przesuwanie kursora w lewo realizujemy poprzez przycisk funkcyjny Arrow.

Display

Wyświetlacz podczas wprowadzania pozycji

W przypadku niektórych funkcji tylko ściśle określone znaki mogą zostać wprowadzone np. szerokość geograficzna może być północna (N) lub południowa (S). W tej sytuacji oznaczenie może być wprowadzone za pomocą klawisza funkcyjnego.

Display
Wyświetlacz podczas wprowadzania znaków N lub S


Do zatwierdzania wprowadzonych danych służy klawisz E (enter), a do ich kasowania klawisz C (cancel).
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM