Kiedy nadajesz poprzez radiotelefon powinieneś:

 • mówić wyraźnie, tak aby wyrazy które wypowiadasz nie mogły być pomylone z innymi;
 • unikać podnoszenia głosu i krzyku, gdyż może to wprowadzić zakłócenia na mikrofonie;
 • używać standardowego słownictwa;
 • mówić powoli, ale raczej zdaniami, a nie słowo za słowem.
Wszystkie wywołania radiotelefoniczne (z wyjątkiem wywołań priorytetowych, które zostały omówione w kolejnym rozdziale) oparte są na tym samym schemacie/wzorcu.

(Identyfikacja stacji wywoływanej)

THIS IS (Identyfikacja stacji wywołującej)

OVER
Ogólny wzór wywołania inicjującego korespondencję

(Identyfikacja stacji wywoływanej)

THIS IS (Identyfikacja stacji wywołującej)

(komunikat)

OVER
Ogólny wzór wywołania używanego po nawiązaniu kontaktu

Zarówno stacja wywoływana jak i wywołująca, mogą być identyfikowane:
 • numerem MMSI,
 • nazwą,
 • sygnałem wywoławczym.

(numer MMSI stacji wywoływanej powtórzony 3 razy) lub (nazwa stacji wywoływanej powtórzona 3 razy) lub (sygnał wywoławczy stacji wywoływanej powtórzony 3 razy)

THIS IS (numer MMSI stacji wywołującej powtórzony 3 razy) lub (nazwa stacji wywołującej powtórzona 3 razy) lub (sygnał wywoławczy stacji wywołującej powtórzony 3 razy)

OVER
Wzór wywołania inicjującego korespondencję

(numer MMSI stacji wywoływanej) lub (nazwa stacji wywoływanej) lub (sygnał wywoławczy stacji wywoływanej)

THIS IS (numer MMSI stacji wywołującej) lub (nazwa stacji wywołującej) lub (sygnał wywoławczy stacji wywołującej)

(komunikat)

OVER
Wzór wywołania używanego po nawiązaniu kontaktu

Wszystkie, wyżej wymienione, dane identyfikujące stację mogą być użyte w jednym wywołaniu, ale zazwyczaj wykorzystuje się tylko jedną z nich.

Identyfikację nadajemy:
 • trzykrotnie w pierwszym wywołaniu.
 • jednokrotnie po nawiązaniu łączności.

Procedura wywołania radiotelefonicznego:
 • wciśnij przełącznik nadawanie/odbiór (PTT) i nadaj wywłanie według powyższego wzoru kończąc je słowem “OVER”,
 • zwolnij przełącznik nadawanie/odbiór i oczekuj na odpowiedź,
 • na zakończenie korespondencji nadaj słowo “OUT”.


Wciśnij niebieski przycisk i wysłuchaj przykładowej wymiany korespondencji pomiędzy jachtem Spinaker i Marina Koper. Zwróć uwagę na położenie przełącznika nadawanie/odbiór w trakcie łączności.

Marina Koper, Marina Koper
This is Spinaker, Spinaker
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Go to channel 15
Over

Marina Koper
This is Spinaker
Do you have space for a 14 metre long sail boat
Over

Spinaker
This is Marina Koper
Yes we have
Sail into the marina and go to the extreme right pier number one
Over

Marina Koper
This is Spinaker
We are coming
Out

Przykład prawidłowej wymiany korespondencji pomiędzy jachtem Spinaker i Marina Koper. Kontakt został nawiązany na CH 16, a dalsza łączność była prowadzona na kanale roboczym (CH 15).

Postępowanie po odbiorze zakłóconych wywołań

Kiedy stacja odbiera wywołanie i nie jest pewna, że jest ono skierowane do niej, nie powinna odpowiadać. Kiedy natomiast odbierze wywołanie skierowane do niej, a nie jest pewna identyfikacji stacji wywołującej, powinna odpowiedzieć w następujący sposób:

Station calling Spinaker Station calling Spinaker

THIS IS Spinaker

Say again

OVER

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM