Zadaniem standardowych zwrotów używanenych w łączności radiotelefonicznej jest ułatwienie przekazywania informacji w sposób skondensowany i zrozumiały dla wszystkich użytkowników.

ZWROT

ZNACZENIE

Affirmative

Negative

Tak/potwierdzam

Nie/nie potwierdzam

All after

All before

Wszystko co było nadane po...

Wszystko co było nadane przed...

Correct

Correction

Wrong

Poprawnie

Poprawna wersja brzmi...

Twoja ostatnia transmisja była niepoprawna

Over


Out


Skończyłem nadawanie, oczekuję na odpowiedź

Skończyłem nadawanie i nie oczekuję na odpowiedź
(Over i Out nie powinny być nadawane jednocześnie)

Radio check


I read you
Jak mnie słyszysz?

Słyszę Cię (np. głośno i wyraźnie)
Read back

I read back

Powtórz mi informację tak jak ją ode mnie odebrałeś

Powtarzam Twoja informację

Received Odebrałem Twoją transmisję poprawnie
Say again

Say again all (word) after (before)

I say again

Powtórz ostatni komunikat, który nadałeś

Powtórz komunikat od/do momentu ...


Powtarzam mój ostatni komunikat/część komunikatu

Send

Send your message

Rozpocznij nadawanie

Rozpocznij nadawanie, jestem gotowy do odbior

Speak slower / Speak
faster

I spell

Mów wolniej/szybciej


Nadam używając alfabetu fonetycznego ("przespeluje") kolejny wyraz

Stand by ...
Pozostań w nasłuchu
Station calling
Identyfikacja stacji wywoływanej jest nieznana
This is ...
Komunikat nadawany jest przez stację, której identyfikacja brzmi...
Word after ...

Word before

Słowo nadane po ... brzmi ...

Słowo nadane przed ... brzmi ...


Standardowe zwroty

W powyższej tabeli nie umieszczono zwrotów używanych w łączności priorytetowej. Znajdują się one w kolejnym rozdziale.

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RADIO CHECK, OVER

Aurora: Spinaker, THIS IS Aurora, I READ YOU 3 BY 5, OVER

Spinaker: Aurora, THIS IS Spinaker, RECEIVED, OUT

Przykład korespondencji pomiędzy jednostkami Spinaker i Aurora. Cyfry użyte po zwrocie "I READ YOU 3 BY 5" mają następujące znaczenie: 1-źle, 2-słabo, 3-poprawnie, 4-dobrze, 5-bardzo dobrze.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM