Alfabet fonetyczny jest używany w celu przeliterowania ("przespelowania") wyrazu lub części wiadomości, która nie została poprawnie odebrana. Używany jest każdorazowo w celu nadania sygnału wywoławczego lub innych szczególnie istotnych informacji.
Alfabet fonetyczny jest używany w celu przeliterowania ("przespelowania") wyrazu lub części wiadomości, która nie została poprawnie odebrana. Używany jest każdorazowo w celu nadania sygnału wywoławczego lub innych szczególnie istotnych informacji.

Alfabet fonetyczny składa się ze słów, z których każde przypisane jest do jednej litery alfabetu angielskiego i rozpoczyna się właśnie od tej litery.

Alfabet fonetyczny jest częścią INTERCO (International Code of Signals - Międzynarodowego Kodu Sygnałowego).


Wciśnij przycisk znajdujący się przed literą, aby wysłuchać wyrazu przypisanego do danej litery alfabetu.


W miejsce słowa Spinaker wstaw inny tekst, a następnie wciśnij przycisk, aby wysłuchać go w formie przeliterowanej

Przed rozpoczęciem literowania należy nadać zwrot "I SPELL". Na przykład, komunikat "this is S5L12" może zostać nadany jako "THIS IS S5L12, I SPELL Sierra Pantafive Lima Unaone Bissotwo".
Niektóre elementy komunikatu są zawsze literowane:
  • Pozycja (szerokość i długość geograficzna), na przykład "Position 450 36' North 0130 32' East" jest nadawana jako "Position Kartefour Pantafive degrees Terrathree Soxisix minutes North, Nadazero Unaone Terrathree degrees Terrathree Bissotwo minutes East";
  • Pozycja (namiar i odległość do określonego punktu), na przykład “ Position 2400 from Koper Castle, 2 miles” jest nadawana jako “Position Bissotwo Kartefour Nadazero degrees from Koper Castle, Bissotwo miles;
  • Kurs, na przykład "My course is 0950" jest nadawany jako "My course is Nadazero Novenine Pantafive degrees";
  • Prędkość, na przykład “My speed is 14 knots” jest nadawana jako “ My speed is Unaone Kartefour knots";
  • Czas, na przykład "at 0810" ( LT at 8:10 AM) jest nadawany jako "at Nadazero Oktoeight Unaone Nadazero Local Time".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM