Simplex jest metodą komunikacji, gdzie oba urządzenia - nadajnik i odbiornik pracują na jednej częstotliwości, na przykład VHF CH 12 lub VHF CH 16. Na kanałach simpleksowych nie ma możliwości nadawania i odbierania informacji równocześnie. Kanały simpleksowe są głównie używane do łączności w niebezpieczeństwie, dla zapewnienia bezpieczeństwa, przez służby portowe, pilotażowe i pomiędzy statkami. W łączności na kanałach simpleksowych nie ma prywatności gdyż nasze wiadomości są odbierane przez inne stacje VHF.
Wskaż kursorem myszki statek lub stacje brzegową i sprawdź kto może być słyszalny przez stacje VHF radio na wybranym obiekcie

Duplex jest metodą komunikacji, której używamy dla transmisji pomiędzy statkiem i stacją brzegową. Na kanałach dupleksowych nasza transmisja może być tylko słyszalna przez stacje brzegowe. Wszystkie statki słuchając tego samego kanału mogą usłyszeć transmisję ze stacji brzegowej. Na przykład, VHF CH 23 jest używany jako kanał dupleksowy do korespondencji publicznej. Stacja brzegowa nadaje na częstotliwości 161,75 MHz i odbiera na 157,15 MHz. Oznacza to, że dwie stacje brzegowe nie mogą się wzajemnie komunikować (każda z sobą) na VHF CH 23. Analogicznie jeśli radiostacja statkowa nadaje na częstotliwości 157,15 MHz i odbiera na 161,75 MHz. Stąd wniosek, iż stacje statkowe nie mogą się komunikować równocześnie na VHF CH 23. Na kanałach dupleksowych jest możliwość równoczesnego nadawania i odbioru jak w normalnym telefonie, ale wymagane jest posiadanie radiostacji dupleksowej i dwóch anten lub specjalnego filtru dupleksowego.
Wskaż kursorem myszki statek lub stacje brzegową i sprawdź kto może być słyszalny przez stacje VHF radio na wybranym obiekcie