Każda osoba odpowiedzialna za obsługę sprzętu do łączności musi posiadać kwalifikacje potwierdzone świadectwem operatora. W przypadku jednostek prowadzących żeglugę w obszarze A1 wymagane jest posiadanie co najmniej Świadectwa Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu - SRC (Short Range Certificate).

Kurs SRC został podzielony na kilka rozdziałów. Pierwszy z nich zawiera ogólną wiedzę na temat systemu GMDSS. Pozostałe przedstawiają procedury stosowane w łączności morskiej oraz omawiają sprzęt wymagany w obszarze A1:

  • radiotelefon VHF ,
  • odbiornik NAVTEX ,
  • radiopławę EPIRB (Emergency Position Indicating Radio Beacon),
  • transponder SART (Search And Rescue [Radar] Transponder),
  • oraz sposoby zasilania tych urządzeń.

Każdy z rozdziałów kończy się testem, który umożliwia sprawdzenie stopnia przyswojenia omawianego materiału.

Kurs zawiera również słowniczek pojęć. Dostęp do niego jest możliwy poprzez kliknięcie na wyrazie z odnośnikiem np. GMDSS.

Dla uczestników kursu przygotowano dwa symulatory:

Można je uruchomić w nowym oknie przeglądarki w trakcie trwania kursu lub, w każdej chwili, poprzez funkcję "Przejdź do" znajdującą się w prawym górnym i prawym dolnym narożniku okna strony.

Celem pracy na symulatorze jest aktywna nauka w zdobywaniu wiedzy. Symulator jest dostępny w oddzielnym oknie, aby uczestnicy mogli jednocześnie zdobywać wiedzę teoretyczną i praktyczną.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM