Głównym celem tego kursu jest dostarczenie informacji, które zwiększą Twoje bezpieczeństwo na morzu. Informacje te mogą uratować Ci życie!!!

Jak zachowasz się w sytuacji, kiedy Twój jacht uległ awarii lub w jakiejś innej sytuacji awaryjnej? Założę się, że znajdą się osoby, które odpowiedzą: użyję komórki, aby zadzwonić po pomoc. Ale komórka nie jest najskuteczniejszym sposobem wzywania pomocy. Po pierwsze dlatego, że możesz być poza zasięgiem. Po drugie, możesz mieć rozładowaną baterię. Po trzecie ratownicy nie mają urządzeń do lokalizacji twojego telefonu.

GMDSS (Global Maritime Distress and Safety System) zapewnia skuteczne alarmowanie na morzu w sytuacji, gdy znajdziesz się w niebezpieczeństwie. W akcje poszukiwania i ratowania (SAR) zaangażowane zostaną brzegowe ośrodki ratownictwa oraz statki znajdujące się w pobliżu. Do łączności są wykorzystywane różne rodzaje urządzeń radiowych. Zostaną one dokładnie omówione w trakcie trwania kursu.

Urządzenia radiowe, wymagania odnośnie ich posiadania oraz ich użycie są istotnymi elementami systemu GMDSS, który z kolei jest ważną częścią Konwencji SOLAS (Safety Of Life At Sea). Głównym zadaniem GMDSS jest zwiększenie bezpieczeństwa na morzu poprzez zapewnienie kontaktu z MRCC niezależnie od pozycji statku.

Przepisy dotyczące łączności morskiej zostały ustanowione po katastrofie Titanica. Titanic zatonął w trakcie swojej dziewiczej podróży po zderzeniu z górą lodową. Uratowano tylko około siedmiuset osób, głównie dzięki radiooficerom, którzy zdołali wezwać pomoc od statków znajdujących się w pobliżu. Jednakże ponad 1500 osób zginęło, ponieważ na statku znajdującym się najbliżej Titanica nie prowadzono nasłuchu radiowego.

Wymagania Konwencji SOLAS w sprawie obowiązkowego wyposażenia statków w sprzęt radiowy są uzależnione od rejonu pływania statku. Obszar morski A1 jest to rejon pływania będący w zasięgu co najmniej jednej stacji brzegowej VHF (Very High Frequency) zapewniającej skuteczną łączność alarmową na CH 70 DSC (Digital Selective Calling). Statki uprawiające żeglugę tylko w tym rejonie muszą być wyposażone w radiotelefon VHF DSC, odbiornik NAVTEX, radiopławę EPIRB, transponder SART i przenośne radiotelefony VHF.

Od operatorów urządzeń radiowych wymaga się posiadania świadectwa potwierdzającego ich kompetencje. W przypadku jednostek niepodlegających Konwencji SOLAS, uprawiających żeglugę w obszarze A1 operator musi się legitymować świadectwem SRC (Short Range Certificate) - Świadectwo Operatora Łączności Bliskiego Zasięgu.

Ten kurs pomoże Ci przygotować się do egzaminu na świadectwo SRC (Short Range Certificate), który będziesz musiał zdać przed komisją Urzędu Regulacji Elektronicznej.


Mgr inż. Tomaž Gregorič

Kierownik projektu EGMDSS

dyrektor

Spinaker spółka z.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM