Prioritatea acestei alerte este sub Urgență și este transmisă de o stație care emite Informații privind siguranța maritimă (MSI - Maritime Safety Information), sau un avertisment de navigație important, sau o prognoză / avertizare meteorologică.

Apelurile și comunicațiile de siguranță conțin:

 1. avertismente de navigație și meteorologice;
 2. comunicări navă – navă referitoare la siguranța navigației;
 3. comunicări de raportare ale navelor;
 4. comunicații de securitate pentru operațiuni de căutare și salvare - SAR;
 5. alte mesaje de siguranță.

Într-un sistem terestru, anunțul mesajului SIGURANȚĂ se va face pe una sau mai multe frecvențe de alerte de primejdie și siguranță folosind tehnicile DSC (Digital Selective Calling).
Alerta de SIGURANȚĂ constă în cuvântul SECURITE - în radiotelefonie se va pronunța ca în limba franceză.
Formatul de alertă SAFETY sau semnalul SAFETY indică faptul că stația apelantă are de transmis un avertisment de navigație sau meteorologic important.

GENERAL:

 1. În radiotelefonie, mesajul SAFETY (SIGURANȚĂ) trebuie să fie precedat de semnalul de siguranță repetat de trei ori și de identitatea stației de transmițătoare.
 2. În NBDP (imprimare directă cu bandă îngustă) - Radiotelex - mesajul SAFETY (SIGURANȚĂ) va fi precedat de semnalul de siguranță transmis o dată și de identificarea stației transmițătoare.
 3. Mesajul SAFETY (SIGURANȚĂ) prin telegrafia prin imprimare directă va folosi tehnici de corectare a erorilor. Toate mesajele vor fi precedate de cel puțin un cod CR (Cariage Return), un cod de avans de linie (Line Feed), un cod de Capitalizare (Letter Shift) și de semnalul de siguranță SECURITE.
 4. Comunicațiile de siguranță (SAFETY) prin telegrafie prin imprimare directă ar trebui stabilite în mod normal în modul FEC de difuzare (forward error correction). Modul ARQ – Automatic Request for Repetition (Cerere automată de repetare) poate fi utilizat ulterior dacă este avantajos.
 5. Mesajele de SIGURANȚĂ care conțin informații cu privire la prezența ciclonilor recepționate de la stațiile navale vor fi transmise, cu cea mai mică întârziere posibil, către alte stații mobile din apropiere și autorităților corespunzătoare din primul punct al coastei cu care se poate stabili contactul.
 6. Mesajele de SIGURANȚĂ care conțin informații despre prezența gheții periculoase, epave periculoase sau orice alt pericol iminent pentru navigația maritimă, recepționate de la stațiile navale sunt transmise cât mai curând către alte nave din apropiere și autorităților competente din primul punct al coasta cu care se poate stabili contact.

Aceste transmisii sunt precedate de semnalul de siguranță.

Proceduri operaționale pentru comunicațiile de siguranță DSC pe frecvențele MF / HF

Stațiile de coastă care transmit informații de siguranță pentru nave sau navele care transmit informații de siguranță către stațiile de coastă sau alte nave ar trebui să folosească sistemul DSC pe frecvențele de apel pentru siguranță.
Alerta trebuie să indice frecvențele pe care se va transmite mesajul alertei de siguranță al transmisiei.
Frecvențele utilizate pentru mesajele de siguranță folosind DSC sunt următoarele:

 • 2187.5 kHz
 • 4207.5 kHz
 • 6312 kHz
 • 8414.5 kHz
 • 12577 kHz
 • 16804.5 kHz

Transmiterea alertei de siguranță trebuie făcută în doi pași:

 • anunțul alertei de siguranță,
 • transmiterea mesajului de siguranță.

Anunțul se realizează prin transmiterea unei alerte de siguranță DSC pe frecvențele MF / HF de primejdie și siguranță.
Mesajul de siguranță este transmis în mod normal pe frecvențele de primejdie și trafic de siguranță din aceeași bandă în care a fost trimis apelul DSC.
Alerta de siguranță DSC poate fi adresată tuturor navelor, tuturor navelor dintr-o zonă geografică specifică sau unei anumite stații.

Frecvența pe care va fi transmis mesajul de siguranță este inclusă în apelul DSC.

Transmiterea unui mesaj de siguranță se realizează după cum urmează:

Pregătirea alertei:

 • reglați transmițătorul pe frecvențele de apel de primejdie DSC.
 • selectați formatul apelului pe echipamentul DSC (toate navele, zona geografică sau către o anumită stație).
 • selectați pe tastatura echipamentului DSC:

 1. zonă specifică sau codul numeric de identificare (MMSI) al unei stații anume
 2. categoria alertei SAFETY (SIGURANȚĂ).
 3. frecvența pe care va fi transmis mesajul de siguranță.
 4. tipul de comunicare în care va fi transmis mesajul de siguranță (radiotelefonie, radiotelex - NBDP (Telegrafia prin imprimare directă cu bandă îngustă)).
 5. transmiteți apelul de siguranță DSC.


Transmiterea mesajului de siguranță prin radiotelefonie:

 • reglați emițătorul pe frecvența indicată în alerta de siguranță DSC
 • transmiteți mesajul de siguranță prin radiotelefonie după cum urmează:

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS sau
(Numele stației apelate rostit de 3 ori)

THIS IS (Numele navei rostit de 3 ori), (Indicativul de apel al navei), (Codul numeric de identificare (MMSI) al navei)
(Mesajul de securitate)

OUT
Formatul unei alerte de securitate și mesaj

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

Navigation warning 0845 UTC

Position 450 36’ North 0130 32’ East

Sighted 3 20 foot cargo containers partially submerged

Danger to navigation

OUT
Exemplu de alertă de securitate și mesaj

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Dacă este necesar, porniți simulatorul apăsând butonul ON / OFF.
 2. Apăsați butonul ”Menu” (Meniu).
 3. Alegeți ”DSC CALL” (Apel DSC) din ”SELECT MENU” (Meniu de selecție) folosind tastele soft sus și jos.
 4. Apăsați tasta soft OK când bara selectată DSC CALL este activată.
 5. În fereastra denumită ”SELECT TYPE OF CALL” (SELECTARE TIP DE APEL), alegeți ”AREA” (ZONA).
 6. Validați setările apăsând tasta soft OK.
 7. în fereastra denumită ”SELECT CATEGORY” (SELECTARE CATEGORIE), alegeți ”SAFETY” (SIGURANȚĂ) folosind tastele soft sus și jos.
 8. Validați setările utilizând tasta soft OK.
 9. În fereastra ”ENTER WORK FREQ” (INTRODUCEȚI FRECVENȚA DE LUCRU) puteți modifica frecvența de lucru sau puteți accepta frecvența implicită.
 10. Dacă acceptați frecvența implicită, validați setările apăsând tasta soft OK sau, dacă doriți să programați o altă frecvență de lucru, apăsați tasta soft ”CHANGE” (MODIFICARE).
 11. Dacă ați selectat tasta soft ”CHANGE” (MODIFICARE), introduceți frecvența de lucru folosind tastatura numerică și validați apăsând tasta ENTER.
 12. Validați setările utilizând tasta soft OK.
 13. În următoarea fereastră numită ”SELECT DSC FREQ” (SELECTAȚI FRECVENȚA DSC) puteți selecta frecvența pe care se va transmite alerta DSC folosind tasta soft ”CHANGE FREQ” (MODIFICARE FRECVENȚĂ).
 14. Validați setările utilizând tasta soft OK.
 15. În ultima fereastră puteți verifica toți parametrii transmisiei.
 16. Dacă acceptați transmisia pregătită, apăsați tasta soft ”SEND” (TRANSMITE).
Alerta de siguranță este transmisă tuturor navelor pe DSC. Continuați cu comunicarea vocală pe canalul de lucru selectat începând cu cuvântul de procedură SECURITE.

Condiții și proceduri speciale pentru comunicarea DSC pe frecvențele HF

Transmiterea anunțului DSC a unui mesaj de siguranță pe frecvențele HF:
 1. Alegeți banda HF ținând cont de caracteristicile de propagare a undelor radio HF în anotimpul și ora reală a zilei. Frecvențele din banda de 8 MHz pot fi, în multe cazuri, prima alegere.
 2. Acordați emițătorul DSC pe canalul de alertare de primejdie și siguranță DSC din banda HF aleasă.
 3. Introduceți sau selectați formatul de alertă pentru zonă geografică sau apel individual, pe echipamentul DSC.
 4. În cazul unui apel pe zonă geografică, introduceți specificațiile relevante ale zonei geografice.
 5. Urmați instrucțiunile producătorului echipamentului DSC pentru introducerea sau selectarea informațiilor pe tastatura echipamentului DSC, inclusiv tipul de comunicare în care va fi transmis mesajul de siguranță (prin radiotelefonie sau radiotelex).
 6. Transmiteți apelul DSC.
Transmiterea mesajului de siguranță pe frecvențele HF:

 • reglați emițătorul HF pe frecvențele de primejdie / siguranță (radiotelefonie sau radiotelex) indicate în anunțul DSC.
 • dacă mesajul de siguranță trebuie transmis prin radiotelefonie, urmați procedura descrisă mai jos

SECURITE, SECURITE, SECURITE

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS sau
(Numele stației apelate rostit de 3 ori)

THIS IS (Numele navei rostit de 3 ori), (Indicativul de apel al navei), (Codul numeric de identificare (MMSI) al navei)

(Mesajul de securitate)

OUT
Formatul unei alerte de securitate și mesaj

Recepționarea unei alerte de securitate

Navele care primesc o alertă de siguranță DSC care anunță un mesaj de siguranță adresat mai multor stații NU trebuie să confirme primirea apelului de siguranță DSC, ci trebuie să regleze receptorul de radiotelefonie pe frecvența indicată în apel și să asculte mesajul de siguranță.