Această alertă are un nivel de prioritate mai mic decât alerta de primejdie și este emisă de o stație care are un mesaj urgent privind siguranța unei persoane sau a unei nave. Alerta de urgență este emisă atunci când nu există un pericol imediat iar asistența imediată nu este necesară sau complet justificată. Această categorie are prioritate față de toate celelalte comunicări, cu excepția alertei de Primejdie (Distress).

Uneori este dificil să se stabilească dacă o anumită situație este gravă și iminentă sau pur și simplu urgentă. De exemplu, dacă vasul dvs. s-a rupt și este în derivă spre mal și va fi pe stânci în 20 de minute, atunci acesta ar putea fi considerată primejdie. Dar dacă timpul este de 4 ore, atunci poate fi considerată o situație de urgență.

Dacă aveți un mesaj urgent despre starea de sănătate a unei persoane și aveți nevoie de sfaturi medicale (Medico), atunci puteți fi pus în legătură cu un medic printr-o stație de coastă (CRS) sau dacă aveți nevoie de evacuarea unui accidentat, atunci o Evacuare medicală (Medivac) poate fi asigurată de Garda de Coastă.

Comunicările de urgență includ alerta de urgență și mesajul despre urgență.
Alerta de urgență este procedura inițială de comunicare prin voce sau text. Anunțarea urgenței este un apel DSC care are un format specific în benzile de frecvență folosite pentru radiocomunicații terestre sau retransmise prin sateliți.
Mesajul de urgență este procedura de comunicare prin voce sau text în formatul specific urgenței.

Procedura comunicării în situații de urgență

În sistemele de comunicații terestre, comunicațiile de urgență constau într-un anunț, transmis prin apeluri selective digitale (DSC), urmate de apelul de urgență și mesajele transmise folosind radiotelefonie, imprimare directă cu bandă îngustă (telex) sau date.
Anunțarea mesajului de urgență se face pe una sau mai multe dintre frecvențele de apel și de siguranță specificate în tabel ... folosind fie apeluri selective digitale (DSC) în formatul de apel de urgență, iar dacă nu sunt disponibile, prin proceduri de telefonie radio și semnal de urgență.
Nu este necesar să fie făcut un anunț separat pentru a fi transmis mesajul de urgență prin serviciul maritim de telefonie mobilă prin satelit.
Stațiile navale care nu sunt echipate pentru proceduri digitale de apel selectiv (DSC) pot anunța un apel de urgență și un mesaj prin transmiterea semnalului de urgență prin radiotelefonie pe frecvența 156,8 MHz (canal 16), având în vedere că stațiile din afara zonei de acoperire VHF pot să nu primească anunțul.
În serviciul maritim mobil, comunicațiile de urgență pot fi adresate fie tuturor stațiilor, fie unei anumite stații. Când se utilizează tehnici de apelare selectivă digitală, anunțul de urgență indică frecvența care trebuie utilizată pentru a trimite mesajul ulterior și, în cazul unui mesaj către toate stațiile, va utiliza setarea formatului „Toate navele” (”All Ships”).

Alertele de urgență (apel de urgență) pot fi adresate tuturor navelor, grupului de nave selectat, navelor specifice sau navelor dintr-o zonă geografică definită sau unei stații de coastă specifice. Frecvența pe care va fi transmis mesajul de urgență după anunț va fi indicată în apelul de urgență al DSC.

Alerta și mesajul de urgență se transmit pe una sau mai multe dintre frecvențele de primejdie și trafic de siguranță specificate în frecvențele de primejdie și de siguranță din tabel.
However, in the maritime mobile service, the urgency message shall be transmitted on a working frequency:

 • în cazul unui mesaj lung sau al unui apel medical; sau
 • în zonele cu trafic intens atunci când mesajul se repetă.

O indicație în acest sens trebuie inclusă în alerta sau apelul de urgență.

În cadrul serviciului maritim de telefonie mobilă prin satelit, nu trebuie să se facă un anunț de urgență sau un apel separat de urgență înainte de a trimite mesajul de urgență. Cu toate acestea, dacă este posibil, pentru trimiterea mesajului trebuie utilizate setările corespunzătoare de prioritate de acces la rețea.

Formatul alertei de urgență și semnalul de urgență indică faptul că stația apelantă are un mesaj foarte urgent de transmis cu privire la siguranța unei unități mobile sau a unei persoane.

Comunicările privind sfaturi medicale pot fi precedate de semnalul de urgență. Stațiile mobile care necesită consultanță medicală o pot obține prin oricare dintre stațiile terestre afișate în Lista stațiilor de coastă și a stațiilor de servicii speciale.
Comunicările de urgență pentru sprijinirea operațiunilor de căutare și salvare nu trebuie să fie precedate de semnalul de urgență.


PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS sau
(Numele unei anumite stații rostit de 3 ori)

THIS IS (Numele navei rostit de 3 ori), (Indicativul de apel al navei), (Codul numeric de identificare (MMSI al navei)

POSITION (Poziția navei)

(Motivul apelului, Asistența cerută, Numărul de persoane la bord, Informații care pot ajuta la salvare)

OVER
Formatul unei alerte de urgență și mesajului

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2, 278054321

POSITION 450 36' North 0130 32' East

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation

Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
Exemplu de alertă de urgență și mesajul

Transmiterea unei alerte de urgență și a unui mesaj pe frecvențele MF

Pregătirea anunțului:

 • acordați emițătorul DSC pe canalul de alertare de primejdie DSC (2187,5 kHz pe MF);
 • în conformitate cu instrucțiunile producătorului echipamentului DSC, introduceți sau selectați pe tastatura echipamentului DSC formatul specific (alertă către toate navele, grup de nave, zonă geografică sau stație individuală),
 • dacă este cazul, tastați codul numeric de identificare de 9 cifre al unei anumite stații, grup de stații sau zonă geografică (nu este necesar dacă specificatorul formatului este „către toate navele”,
 • categoria alertei (urgență),
 • frecvența sau canalul pe care va fi transmis mesajul de urgență,
 • tipul de comunicare în care va fi transmis mesajul de urgență (radiotelefonie sau radiotelex), în conformitate cu instrucțiunile producătorului de echipament DSC;
 • transmite alerta de urgență prin DSC
După transmisia DSC, mesajul de urgență va fi transmis pe frecvența indicată în alerta DSC.

Transmiterea mesajelor de urgență pe MF ar trebui în mod normal să fie adresată:

 • fie tuturor navelor dintr-o zonă geografică specifică,
 • fie unei anumite stații de coastă.

Transmiterea unei alerte de urgență și a unui mesaj pe frecvențele HF

Pregătirea anunțului:

 • alegeți banda HF considerată a fi cea mai potrivită, ținând cont de caracteristicile de propagare a undelor radio HF în anotimpul și ora reală a zilei; banda de 8 MHz poate fi, în multe cazuri, prima alegere adecvată;
 • acordați emițătorul DSC pe canalul de alertare de primejdie DSC din banda HF aleasă;
 • introduceți folosind tastatura sau selectați formatul de alertă pentru alertă în zona geografică sau alertă către o stație individuală pe echipamentul DSC, după caz;
 • în cazul alertei pentru o zonă geografică, tastați informația de specificare a zonei geografice relevante;
 • urmați instrucțiunile producătorului de echipament DSC pentru introducerea sau selectarea informațiilor relevante cu tastatura echipamentului DSC, incluzând tipul de comunicare în care va fi transmis mesajul de urgență (radiotelefonie sau radiotelex);
 • transmiteți alerta DSC; și
 • dacă alerta DSC este adresată unei anumite stații de coastă, așteptați confirmarea DSC de la stația de coastă. Dacă nu se primește confirmarea în câteva minute, repetați alerta DSC pe o altă frecvență HF considerată adecvată.
Anunțarea și transmiterea mesajelor de urgență adresate tuturor navelor echipate cu radio HF dintr-o zonă specificată pot fi repetate pe mai multe benzi HF, după cum se consideră adecvat într-o situație reală.

Transmiterea mesajelor de urgență pe MF ar trebui în mod normal să fie adresată:
 • fie tuturor navelor dintr-o zonă geografică specifică,
 • fie unei anumite stații de coastă.

Exersați pe simulatorul radio MF/HF

 1. Dacă este necesar, porniți simulatorul apăsând butonul ON / OFF.
 2. Apăsați butonul ”Menu” (Meniu).
 3. Alegeți ”DSC CALL” din ”SELECT MENU” prin intermediul tastelor soft sus și jos.
 4. Apăsați tasta soft OK când bara selectată ”DSC CALL” este activă.
 5. În fereastra denumită ”SELECT TYPE OF CALL” (Selectare tip de apel), alege ”AREA” (Zonă).
 6. Aprobă setările prin intermediul tastei soft OK.
 7. În fereastra denumită ”SELECT CATEGORY” (Selectează categorie) alege ”URGENCY” (URGENȚĂ) folosind tastele soft sus și jos.
 8. Aprobă setările prin intermediul tastei soft OK.
 9. În fereastra ”ENTER WORK FREQ” (Introduceți frecvența de lucru), puteți modifica frecvența de lucru sau puteți accepta frecvența implicită.
 10. Dacă acceptați frecvența implicită, aprobați setările apăsând tasta soft OK sau, dacă doriți să programați o altă frecvență de lucru, apăsați tasta soft ”CHANGE” (Modifică).
 11. Dacă ați selectat tasta soft ”CHANGE”, introduceți frecvența de lucru folosind tastatura numerică și validați apăsând ENTER.
 12. Aprobați setările utilizând tasta soft OK.
 13. Pe următoarea fereastră denumită ”SELECT DSC FREQ” (Selectați frecvența DSC) puteți selecta frecvența pe care se va transmite alerta DSC folosind tastele soft ”CHANGE FREQ” (Schimbare frecvență).
 14. Aprobați setările utilizând tasta soft OK.
 15. În ultima fereastră puteți verifica toți parametrii transmisiei.
 16. Dacă acceptați transmisia pregătită, apăsați tasta soft ”SEND” (Transmite).Alerta de urgență este transmisă tuturor navelor pe frecvențele DSC. După transmisia DSC continuați cu comunicarea vocală pe frecvențele RT sau telex asociate începând cu cuvântul de procedură PAN PAN.

Recepționarea unei alerte de urgență

Navele care primesc o alertă de urgență DSC care anunță un mesaj de urgență adresat tuturor navelor, NU vor confirma primirea alertei de urgență DSC, ci trebuie să ajusteze receptorul de radiocomunicații (radiotelefonie sau radiotelex, după caz) pe frecvența (și modul de comunicare) indicat în Alerta DSC și vor aștepta cel puțin cinci minute primirea mesajului de urgență, prin radiotelefonie sau radiotelex, după caz. Dacă la sfârșitul perioadei de monitorizare de cinci minute nu a fost primit niciun mesaj de urgență, ar trebui să fie notificată, dacă este posibil, o stație de coastă despre mesajul care lipsește. După aceea poate fi reluată activitatea normală.
Stațiile de coastă și de pe nave care sunt în comunicare pe frecvențe altele decât cele utilizate pentru transmiterea alertei de urgență sau mesajul ulterior, își pot continua activitatea normală fără întrerupere, cu condiția ca mesajul de urgență să nu le fi fost adresate sau să nu fi fost transmis tuturor stațiilor

Anularea unei alerte de urgență

Dacă o alertă de urgență și mesajul de urgență aferent au fost transmise mai mult decât unei stații și asistența nu mai este necesară, trebuie transmisă o anulare a alertei de urgență de către stația care a emis-o.

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS sau
(Numele unei anumite stații rostit de 3 ori)

THIS IS (Numele navei rostit de 3 ori), (Codul numeric de identificare (MMSI al navei), (Indicativul de apel al navei)

PLEASE CANCEL URGENCY MESSAGE OF (Ora UTC)

OVER
Formatul unui anunț de anulare a unei alerte de urgență și mesaj

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM