Sporočila se na NAVTEX sprejemniku lahko prikažejo:
prikazana po nekaterih merilih, na primer naslednje in novo naslednje,
razvrščena po nekaterih merilih, na primer po oznaki CRS, po vrsti sporočila ali po datumu,
označena kot prebrana - včasih je koristno vedeti, katera sporočila smo prejeli od zadnjega pogleda na zaslon.

Vse zgoraj navedene funkcije pomagajo uporabniku NAVTEX sprejemnika, da nadzira veliko število prejetih sporočil.

Vaja na simulatorju NAVTEX


Pomikanje in označevanje
Pojdite na NAVTEX Mode -> Message view. Uporabite komande za pomikanje skozi predhodno prejeta sporočila, ki so že na zaslonu. S tipkama Gor in dol se pomikamo po vrsticah, medtem ko e s tipko levo/desno pomikamo iz enega na drugo sporočilo. Pritisnite tipko „Mark Read“, če ste prebrali novo sporočilo in želite izbrisati NEW ikono iz sporočilne vrstice. Pritisnite „Next New“ tipko, da se premaknete na naslednjo „New“ sporočilo.

Sortiranje
Pojdite na NAVTEX Mode -> Sort View. Od tukaj lahko uporabljamo različna merila razvrščanja za spremembo vrstnega reda sporočil na zaslonu. Pritisnite tipko „Criteria“ za preklop med postajami, vrstami sporočil in datumu sporočila. Pritisnite „Order“ za preklop med naraščajočim in padajočim vrstnim redom.

Pomikanje na naslednjo novo sporočilo, označitev kot prebrano, pomikanje po sporočilih in razvrščanje po različnih kriterijih razvrščanja