Vse sprejemnike lahko programiramo za prikaz ali tiskanje samo tiste vrste sporočil, ki nas zanimajo. Skoraj vsaka vrsta sporočila od A do Ž je lahko nastavljena na dva načina:
  • RECEIVE - sporočila se ne prikažejo/natisnejo (sprejeto),
  • IGNORE - sporočila se ne prikažejo/natisnejo (zavrnjeno).

Vrste sporočil A, B in D ni mogoče zavrniti (IMO priporoča, da ne zavrnemo niti sporočila vrste L).

Običajna začetna nastavitev je način RECEIVE.

Vaja na simulatorju NAVTEX


Pojdi na NAVTEX Mode -> Filter View -> 518 Types Page ali NAVTEX Mode -> Filter View -> 490 Types Page.

NAVTEX sprejemnik omogoča uporabo petih različnih nastavitev filtra, npr. Presets 1 do 5. To naredimo s pritiskom na tipko PRESET. Ko filter nastavimo, lahko kasneje nastavitev po potrebi spremenimo. Filter za aktivne nastavitve uporabimo, ko pregledujemo prejšnja NAVTEX sporočila.

Če želite spremeniti katerokoli nastavitev, pritiskajte tipko desno/levo.

Vrednost filtra za vsako sporočilo lahko nastavite na enega od naslednjih načinov:
  • On - sporočila te kategorije se vedno prikažejo,
  • Off - sporočila te kategorije se nikoli ne prikažejo,
  • Novo - sporočila te kategorije se prikažejo le, ko so nova - sporočila, označena kot prebrana, ne bodo prikazana.
Nastavitev vrste sporočila A - Nav opozorila na „New“ in vrsto sporočila L - Nav opozorila na „On“ - prikazana bodo le nova sporočila vrste A