Največja dovoljena oddajna moč za srednjevalovno (MF) postajo je 400 W, medtem ko je za kratkovalovne postaje (HF) moč omejena na 1500 W. Manjša moč sicer skrajša domet, vendar pa ohranja zmogljivost baterije.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

Z tipko PW izberemo izhodno moč.
Gumb omogoča preklop med ‘HIGH POWER’ in ‘LOW POWER’.