Za uspešno komunikacijo med dvema MF/HF radijskima postajama morata biti oddajnik in sprejemnik na postajah uglašena na pravih frekvencah. Frekvence za komunikacijo s plovila na plovilo (simplex kanali) niso oštevilčene, medtem ko so frekvence za komunikacijo s plovila na kopno (duplex) dodeljene v kanale, ki so oštevilčeni na naslednji način:
  1. frekvenčni pas (2, 4, 6, 8, 12, 16, 18, 22, 25 MHz), v katerega sodi frekvenca, predstavlja prvo ali prve dve številki v številki kanala,
  2. naslednji dve številki predstavljata zaporedno številko kanala v tem pasu, npr CH 401 je prvi kanal v frekvenčnem pasu 4 MHz, CH 1227 je 27. kanal na 12 MHz.

Na MF/HF radijski postaji se številke kanala navadno vnesejo s pomočjo številčne tipkovnice.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

Pritisnite CH gumb, vpišite številko kanala in pritisnite tipko SAVE.


Izbira kanala (CH) 401

Pogosto uporabljani kanali (uporabniški kanali)

Nekatere MF/HF radijske postaje podpirajo uporabniške kanale. Uporabniški kanali so programirani kanali in so na voljo kot drugi že programirani kanali. Programiranje uporabniških kanalih je smiselno, ko se posamezne frekvence (npr. simplex ladja-ladja) uporabljajo pogosto.

Vaja na MF/HF radijskem simulatorju

Na MF/HF radiu je na voljo 199 uporabniških kanalov od CH 1 do CH 199.
  • Če želite shraniti obstoječi kanal, pritisnite gumb CH, vnesite številko kanala med 1 in 199 in pritisnite tipko SAVE.
  • Če želite shraniti neobstoječi kanal, izberite želeni Rx in Tx frekvenci in pritisnite gumb CH, vnesite številko kanala med 1 in 199 in pritisnite tipko STORE.
  • Če želite preurediti obstoječi kanal, izberite želeno Rx in Tx frekvenco in pritisnite gumb CH, vnesite številko kanala med 1 in 199 in pritisnite tipko REPLACE.
  • Če želite izbrisati obstoječi kanal, najprej izberite kanal s pritiskom na gumb CH, vnesite številko kanala med 1 in 199 in pritisnite tipko DELETE.
MF/HF radijski kanali so dosegljivi tudi preko možnosti STATIONS v meniju.


Shranjevanje kanala CH 1, izbira kanala CH 401 in nadomestitev tega kanala s kanalom CH 1 ter brisanje CH 1.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM