Glavne funkcije radiotelefonske (RT) MF/HF radijske postaje, vključno z načinom upravljanja, so razložene v naslednjih poglavjih.
Vaja na simulatorju MF/HF radijske postaje

Za uporabo standardnih funkcij MF/HF radijske postaje mora biti postaja v načinu SSB telefonija. Pritiskajte tipko Mode, dokler se SSB telefonija ne prikaže na zaslonu.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM