Power ON/OFF oskrbi postajo z električno energijo. Na nekaterih postajah je temu namenjen samostojen gumb na pritisk, vendar je pogostejši ta način v kombinaciji z regulatorjem glasnosti. Nivo glasnosti se sliši na zvočniku.

Vaja na simulatorju MF/HF radijske postaje


MF/HF postaja se vklopi z enim pritiskom na ON/OFF gumb, izklopi pa se z držanjem gumba štiri sekunde. Sekunde se odštevajo na zaslonu, razen če hočemo radio izklopiti med klicem v stiski (takrat ga ne moremo izklopiti). Vse povezane naprave (alarmi, slušalka, kontrolne lučke itd.) delujejo le, če je MF/HF postaja vklopljena. Zaslon se izklopi zadnji.
Opomba: Postaja mora biti med plovbo zaradi radio straže na DSC-ju vedno vklopljena.

Glasnost zvočnika (vgrajenega in zunanjega) se uravnava z vrtenjem gumba za glasnost. Jakost zvoka lahko odčitamo na zaslonu. Za povečanje jakosti gumb zavrtimo v smeri urinega kazalca, za znižanje jakosti zvoka pa gumb zavrtimo v levo.