Nujni klic po prioriteti sledi klicu v stiski. Uporabljamo ga za oddajanje nujnih sporočil, ki zadevajo varnost oseb ali plovil, vendar nevarnost ne zahteva takojšnje pomoči. Ta kategorija klica ima prednost pred vsemi ostalimi kategorijami klicev razen pred klicem v stiski.

Včasih se je zelo težko odločiti, ali gre za situacijo, pri kateri je upravičen klic v stiski ali le nujni klic. Npr. če se je vaše plovilo poškodovalo in vas odnaša v smeri čeri, ki jih boste dosegli v dvajsetih minutah, bi lahko oddali klic v stiski. Če pa bi čeri dosegli predvidoma šele čez štiri ure, potem bi to bila samo nujna situacija, pri kateri bi zato oddali nujni klic.

V primeru nujnega klica v zvezi z zdravstvenim stanjem osebe na plovilu in zahteve po zdravniški pomoči (Medico), vas lahko obalna postaja poveže z zdravnikom. Če potrebujete evakuacijo poškodovanih oseb, vam lahko pri tem pomaga obalna straža (Medivac).

Po oddajanju DSC nujnega klica na VHF CH 70 se bo VHF radijska postaja samodejno prestavila na VHF CH 16. Slediti mora govorna komunikacija na istem kanalu, ki se mora začeti s proceduralnimi besedami Pan Pan. Nujni klici so lahko namenjeni vsem postajam ali pa le določeni postaji (določene postaje ni možno klicati z DSC kontrolo razreda D).

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS or
(Name of individual station spoken 3 times)

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

POSITION (Vessel's position)

(Reason for call, Assistance required, Number of people onboard, Information that could help rescue)

OVER
Vzorec nujnega klica

PAN PAN, PAN PAN, PAN PAN

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East

Medivac

Injured crewman requires medical evacuation

Steaming towards Trieste speed 6 knots

OVER
Primer nujnega klica

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

V nadaljevanju je opisan postopek za oddajanje DSC nujnega klica preko VHF CH 70 s pomočjo DSC kontrole:

  1. Pritisni mehko tipko "Call".
  2. Dvakrat pritisni mehko tipko "Type" za premikanje po seznamu kategorij klicev do nujnega klica.
  3. Pritisni mehko tipko "Send".
  4. Pritisni tipko "E".

Oddajanje DSC nujnega klica

DSC nujni klic se odda vsem ladjam preko VHF CH 70. Nadaljujte z govorno oddajo nujnega klica preko VHF CH 16, ki se začne s proceduralnimi besedami Pan Pan.

Prejem nujnega klica

Po prejemu DSC nujnega klica preko VHF CH 70 se VHF radijska postaja samodejno prestavi na VHF CH 16 in potrebno je prisluhniti nujnim sporočilom na tem kanalu. Če lahko pomagamo, potem moramo to sporočiti govorno na VHF CH 16. Če nujnemu klicu ne sledi govorno oddajanje na VHF CH 16, počakajte tri minute in če govorne komunikacije še vedno ni, obvestite ustrezne organe na kopnem ter nadaljujte z normalnim delom.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Po prejemu DSC nujnega klica pritisnite mehko tipko "OK" za prekinitev zvonjenja in izbris informacij o klicu z zaslona. S pritiskom na mehko tipko "Stop" lahko prekinete samo zvonjenje.


Prejem nujnega klica
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM