Klic v stiski oddamo preko VHF CH 70 s pomočjo DSC kontrole (DSC klic v stiski) v primeru, da se je oseba ali plovilo znašlo v veliki nevarnosti in potrebuje takojšnjo pomoč.

DSC klic v stiski preko VHF CH 70 pošlje naslednje informacije:

 • MMSI številko plovila,
 • pozicijo plovila (pozicijo lahko vnesemo v radijsko postajo ročno ali pa jo posreduje povezana GPS naprava),
 • UTC čas, ko je bila pozicija zadnjič ažurirana,
 • vrsto klica (vrsta klica ostane nedoločena, če oddamo nepripravljen klic v stiski).

Pozicija plovila in UTC čas, ko je bila pozicija zadnjič ažurirana, sta zelo pomembna podatka v vseh reševalnih akcijah. V primeru, da VHF radijska postaja ni povezana z GPS napravo ali pa avtomatski vnos pozicije plovila in UTC časa nista pravilna, je potrebno pozicijo plovila in UTC čas vnesti oziroma popraviti ročno. Priporoča se popravek vsaj na vsake 4 ure.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

 1. Pritisni mehko tipko "Menu".
 2. Pritisni mehko tipko "Posn".
 3. Pritisni mehko tipko "Posn".
 4. S pomočjo tipkovnice vpiši zemljepisno širino in dolžino, s pomočjo mehkih tipk pa znake N, S, E in W.
 5. Pritisni tipko "E".
 6. S pomočjo tipkovnice vpiši UTC čas (24-urni format).
 7. Pritisni tipko "E".


Ročni vnos pozicije in UTC časa

Običajno DSC klic v stiski oddamo vsem postajam, sprejmejo ga vse VHF radijske postaje in obalne postaje v območju dosega postaje, ki oddaja klic.

Po oddanem DSC klicu v stiski se pričakuje, da bo obalna postaja potrdila prejem klica z DSC potrditvijo klica in bo vodila reševalno akcijo, ki bo verjetno vključevala tudi ostala plovila v bližini.

Po prejeti DSC potrditvi klica je potrebno klic v stiski oddati še govorno preko VHF CH 16.


MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS (Name of the vessel in distress spoken 3 times)

MAYDAY

(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)

POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)

(Type of accident)

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

(Number of people onboard - Other information that could help SAR services such as weather conditions, activated EPIRB etc.)

OVER
Vzorec klica v stiski

MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY

THIS IS Sailboat Spinaker, Spinaker, Spinaker

MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Primer klica v stiski

Klic v stiski se ne sme začeti z MAYDAY, MAYDAY, MAYDAY ampak samo z MAYDAY, če je bil predhodno klic v stiski že poslan.

Ločimo tri vrste klicev v stiski.

Nepripravljen DSC klic v stiski (UNDESIGNATED DISTRESS)

Nepripravljen DSC klic v stiski pošljemo s pritiskom na eno tipko ali sočasno na dve tipki, ki sta običajno zaščiteni s pokrovčkom. Eno tipko ali dve tipki moramo držati pritisnjeni približno pet sekund.

Nepripravljen DSC klic v stiski lahko pošljemo samo takrat, ko nimamo časa za sestavljanje sporočila v stiski, ker:

 • posredovana pozicija plovila in UTC čas ob tem nista preverjena in po potrebi ažurirana,
 • klic ne bo vseboval infomacije o vrsti nesreče.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

 1. Tipka za klic v stiski "DISS" je nameščena pod drsečim pokrovom "DISTRESS", ki ga pred sprožitvijo klica odmaknemo.
 2. Za pošiljanje DSC klica v stiski držite pritisnjeno tipko "DISS" vsaj pet sekund. Na zaslonu bo vidno odštevanje časa. DSC klic v stiski ne bo poslan, če kadarkoli med odštevanjem časa tipko "DISS" izpustite.Pošiljanje nepripravljenega DSC klica v stiski

Pripravljen DSC klic v stiski (DESIGNATED DISTRESS)

Pripravljen DSC klic v stiski pošljemo s pritiskom na eno tipko ali sočasno na dve tipki, ki sta običajno zaščiteni s pokrovčkom. Eno tipko ali dve tipki moramo držati pritisnjeni približno pet sekund.

Pošiljanje pripravljenega DSC klica v stiski je omogočeno z DSC kontrolo, preko katere lahko v klic vključimo vrsto nesreče in po potrebi ročno ažuriramo pozicijo plovila in UTC čas.

Mednarodno dogovorjene vrste nesreč so:

 • Fire/Explosion - požar/eksplozija,
 • Flooding - poplavljanje,
 • Collision - trčenje,
 • Grounding - nasedanje,
 • Listing/Capsizing - nagibanje/prevračanje,
 • Sinking - potapljanje,
 • Disabled & Adrift - onesposobljenost/nevarno odnašanje,
 • Abandoning - zapuščanje plovila,
 • Man overboard - človek v morju,
 • Undesignated (privzeta pri nepripravljenem DSC klicu v stiski) - nedoločena nesreča.

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

 1. V primeru, da pozicija plovila in UTC čas nista ažurirana, ju je potrebno ažurirati po postopku, ki je bil opisan na začetku tega poglavja. Za tem nadaljujemo s sestavljanjem pripravljenega DSC klica v stiski.
 2. Tipka za klic v stiski "DISS" je pod zaščitnim pokrovom "DISTRESS", ki ga pred sprožitvijo klica odmaknemo.
 3. Pritisnite tipko za klic v stiski "DISS", da se na zaslonu prikažejo informacije o DSC klicu v stiski.
 4. V primeru, da prikazana pozicija plovila ni pravilna:
  1. pritisnite mehko tipko, ob kateri je izpisana pozicija,
  2. vnesite zemljepisno širino in dolžino s pomočjo tipkovnice in mehkih tipk "N","S","E" in "W",
  3. pritisnite tipko "E".
 5. V primeru, da prikazan UTC čas ni točen:
  1. pritisnite mehko tipko, ob kateri je izpisan UTC čas,
  2. s pomočjo tipkovnice vnesite UTC čas (24-urni format),
  3. pritisnite tipko "E".
 6. Pritisnite spodnjo mehko tipko in s seznama izberite najustreznejšo vrsto nesreče.
 7. Pripravljen klic v stiski končno pošljete tako, da držite pritisnjeno tipko "DISS" vsaj pet sekund. Na zaslonu bo vidno odštevanje časa. DSC klic v stiski ne bo poslan, če kadarkoli med odštevanjem časa tipko "DISS" izpustite.


Pošiljanje pripravljenega DSC klica v stiski z vrsto nesreče "Collision - trčenje"

Posredovanje klica v stiski (DISTRESS RELAY)

Posredovanje klica uporabimo, ko:
 • druga oseba ali plovilo v stiski ne more oddati klica v stiski preko VHF radijske postaje (npr. opazimo izstreljene signalne rakete) ali
 • je druga oseba ali plovilo v stiski izven VHF DSC dosega radijskega signala od obalne postaje, npr. v GMDSS področju plovbe A2, A3 ali A4.
MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

RECEIVED THE FOLLOWING MAYDAY FROM (MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)

MESSAGE BEGINS

(message received from vessel in distress or details of the distress)

MESSAGE ENDS

OVER
Vzorec posredovanja klica v stiski

MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY, MAYDAY RELAY

THIS IS Ferryboat Cathrine, Cathrine, Cathrine

MAYDAY

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0545 UTC

The mast has broken and the engine is not strong enough to prevent us from grounding on a rocky shore

IMMEDIATE ASSISTANCE REQUIRED

5 persons on board and due to strong winds we can only remain on board for approximately two zero minutes

OVER
Primer posredovanja klica v stiski

V primeru, ko DSC klic v stiski sprejme obalna VHF radijska postaja, ga običajno takoj potrdi. Če ostane DSC klic v stiski nepotrjen, ga DSC kontrola samodejno pošlje vsake 4,5 minute. DSC klic v stiski lahko ponovno pošljemo tudi ročno. Najprej moramo prekiniti pošiljanje DSC klica v stiski in ga ponovno poslati po standardnem postopku. Takoj ko je DSC klic v stiski sprejet in potrjen, se samodejno pošiljanje DSC klica v stiski ustavi. DSC potrditev klica v stiski vsebuje naslednje informacije:

 • MMSI obalne postaje, ki je potrdila klic v stiski,
 • MMSI postaje, ki je oddala klic v stiski.

Vso nadaljnjo komunikacijo v okviru klica v stiski na VHF CH 16 bo govorno potrjevala obalna postaja in tudi vsa plovila v bližini, ki jih nadzoruje ista obalna postaja.

Prejem klica v stiski

Po prejemu DSC klica v stiski na VHF CH 70 moramo poslušati VHF CH 16. Počakamo na DSC potrditev klica obalne postaje ali katerekoli druge postaje in spremljamo govorno komunikacijo na VHF CH 16. V primeru, da naše plovilo lahko pomaga v stiski, klic potrdimo govorno preko VHF CH 16.

V primeru, da DSC klicu v stiski ne sledi govorna komunikacija na VHF CH 16 ali pa DSC potrditev klica obalne ali katerekoli druge postaje, potem potrdite klic v stiski govorno preko VHF CH 16 in nadaljujte z govorno komunikacijo na VHF CH 16 ter poskusite na vsak način obvestiti ustrezne organe na kopnem.

MAYDAY

(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress 3 times), (Call sign of the vessel in distress)

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

RECEIVED MAYDAY
Vzorec govorne potrditve klica v stiski

Vaja na simulatorju VHF radijske postaje

Po prejemu DSC klica v stiski pritisnite mehko tipko "OK", da prekinete zvonjenje. Na zaslonu se prikažejo osnovne informacije o prejetem DSC klicu v stiski. Pritisnite na mehko tipko arrow in arrow za prikaz več informacij o prejetem DSC klicu v stiski.


Prejem DSC klica v stiski

Nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16

V stiski na morju je na VHF CH 16 nujno vzpostaviti tišino, tako da je kanal na voljo le reševanju stiske. Potreben je nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16. Za ustrezen nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16 morajo vse postaje uporabljati mednarodno veljavne proceduralne besede.

SEELONCE MAYDAY pomeni, da lahko VHF CH 16 uporablja le plovilo v stiski in ustrezni odgovorni organ (na primer obalna postaja) ter ostala plovila, ki so bila zaprošena za pomoč. Sporočilo lahko odda odgovorni organ v primeru, ko tretje plovilo moti govorno komunikacijo na VHF CH 16.

SEELONCE DISTRESS pomeni, da lahko VHF CH 16 uporablja le plovilo v stiski in ustrezni odgovorni organ ter ostala plovila, ki so bila zaprošena za pomoč. Sporočilo lahko odda katerakoli postaja v primeru, ko tretje plovilo moti komunikacijo na VHF CH 16.

PRUDONCE pomeni, da se lahko VHF CH 16 uporablja v omejenem obsegu. Sporočilo odda odgovorni organ v primeru, ko se je reševalna akcija že začela, toda po pričakovanjih se še ne bo kmalu končala, zato je VHF CH 16 na voljo tudi za druga nujna sporočila.

SEELONCE FEENEE pomeni, da je klic v stiski oziroma reševalna akcija zaključena in se lahko vzpostavi običajna govorna komunikacija na VHF CH 16. Običajno to sporočilo pošlje obalna postaja.

Vzorec vseh sporočil za nadzor govorne komunikacije na VHF CH 16 je enak, glede na okoliščine se uporabljajo le različne proceduralne besede.


MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (Name of the vessel or the responding authority spoken 3 times)

(Date and time in UTC)

(MMSI of the vessel in distress), (Name of the vessel in distress), (Call sign of the vessel in distress)

(procedure word)

OUT
Vzorec sporočila za konec reševalne akcije

MAYDAY

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS RCC KOPER, RCC KOPER, RCC KOPER

21 November at 0615 UTC

278054321, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

SEELONCE FEENEE

OUT
Primer sporočila za konec reševalne akcije

Preklic lažnega DSC klica v stiski

Če oddamo DSC klic v stiski po pomoti, moramo prekiniti samodejno ponavljanje oddajanja DSC klica v stiski s pritiskom na ustrezno tipko ali z izklopom VHF radijske postaje (čez nekaj sekund jo lahko ponovno vklopimo). Za tem na VHF CH 16 vsem postajam govorno oddamo sporočilo preklica klica v stiski, ki je bil oddan po pomoti. Sporočilo preklica klica v stiski naj bi se izvedlo vedno v angleščini, da ga lahko razume vsak radiooperater brez izjeme!

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS (MMSI of the vessel), (Name of the vessel spoken 3 times), (Call sign of the vessel)

POSITION (Vessel's position) AT (Time of vessel's position in UTC)

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF (Original date and time of distress alert in UTC)

OVER
Vzorec preklica lažnega klica v stiski

ALL STATIONS, ALL STATIONS, ALL STATIONS

THIS IS 278054321, Spinaker, Spinaker, Spinaker, call sign Sierra 5 Lima 1 2

POSITION 450 36' North 0130 32' East AT 0550 UTC

CANCEL MY DISTRESS ALERT OF 21 November at 0545 UTC

OVER
Primer preklica lažnega klica v stiski

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM