Dostop do znanja o upravljanju z GMDSS sistemom je omejen in zatorej ne sbodbuja rednega obnavljanja znanja v različnih oblikah vseživljenjskega učenja. Ohranitev ravni znanja za upravljanje z GMDSS sistemom je bistvenega pomena, čeprav se nesreče na morju sorazmerno redko dogajajo. Redna osvežitev znanja in spretnosti zagotavlja varnost članov posadke, potnikov in tovora (čeprav to ni zakonsko predpisano).

Iz navedenih razlogov smo začeli razvijati tečaj za upravljanje z GMDSS postajo z uporabo tehnologije e-učenja s sledečimi cilji:

  • dostop do tečaja bi moral biti za vedno brezplačen,
  • tečaj bi moral vsebovati animacijski prikaz uporabe in delovanja GMDSS komunikcijskih naprav,
  • tečaj bi moral vsebovati simulatorje GMDSS komunikacijskih naprav, ki omogočajo aktivno vlogo učenca pri učenju (učenec na simulatorjih lahko vadi in preverja svoje znanje).


Leta 2005 smo razvili prvi tečaj, ki je obsegal samo upravljanje z VHF radijsko postajo in smo ga zato poimenovali "VHF tečaj". V prvi fazi je bil dostopen samo v slovenskem jeziku. Zaradi priljubljenosti tečaja v Sloveniji smo se konec leta 2005 odločili še za prevod v angleški jezik.

Le nekaj mesecev po objavi v angleškem jeziku je bil tečaj izbran kot eden izmed devetih najboljših e-tečajev (od skupno 443-ih) na tekmovanju "My favourite e-learning resources" (16.6.2006 - na pobudo “elearningeuropa.info” Evropske komisije).

V začetku leta 2006 se je začel projekt z naslovom "EGMDSS", s katerim smo "VHF tečaj" lahko nadgradili v tečaj za upravljanje z VHF GMDSS postajo in ga prevedli v osem jezikov. Projekt smo prijavili na razpis pilotnih projektov programa Leonardo da Vinci v okviru Evropske unije skupaj s še desetimi partnerji iz devetih evropskih držav. Avgusta 2006 je Evropska unija projekt finančno podprla. V projektu je bilo vključenih 11 partnerjev iz devetih držav.

V letu 2008, po uspešnem zaključku projekta "EGMDSS", je konzorcij 12 partnerjev iz desetih držav začel multilateralni projekt "E-GMDSSVET", ki ga je finančno podprla Evropska unija kot pilotni projekt programa Leonardo da Vinci. Eden od glavnih rezultatov je tečaj LRC, ki je na voljo v desetih jezikih.

LRC tečaj, ki se ga boste udeležili, je rezultat petih let dela podjetja Spinaker d.o.o. in ostalih partnerjev. Projekt v trajanju 18 mesecev je bil sofinanciran tudi s strani EU.

LRC se nenehno ocenjuje s strani strokovnjakov. Prepričani smo, da bo LRC tečaj ustrezal vašim potrebam:

  • priprava za LRC (Long Range Certificate) izpit,
  • osvežitev svojega znanja ali
  • preprosto učenje rokovanja z opremo.


Mag Tomaž Gregorič

direktor

Spinaker d.o.o.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM