Το FleetNET είναι μια υπηρεσία που επιτρέπει την επικοινωνία με μια ομάδα πλοίων π.χ. όλα τα πλοία της ίδιας εταιρείας, με μία εκπομπή από τη στεριά. Τα εταιρικά μηνύματα στέλνονται με την υπηρεσία FleetNET και θα λαμβάνονται μόνο από τα σκάφη των οποίων η συσκευή Inmarsat C είναι προγραμματισμένη με την Δικτυακή Ταυτότητα EGC (ENID) της εταιρείας. Τα μηνύματα FleetNET απευθύνονται σε μια συγκεκριμένη ομάδα κινητών σταθμών όπως πλοία της ίδιας εταιρείας ή χώρας (που έχουν την ίδια εθνικότητα).

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM