Συνήθως το τερματικό είναι συνδεδεμένο με ένα εξωτερικό GPS. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί αυτή η θέση θα χρησιμοποιηθεί από το τερματικό για να υπολογίσει τη NAVAREA στην οποία βρίσκεται το πλοίο. Μόνο τα μηνύματα SafetyNET EGC της τρέχουσας NAVAREA θα εκτυπωθούν από το τερματικό. Μπορείτε να επιλέξετε μία επιπλέον NAVAREA. Αυτή θα χρησιμοποιηθεί αν μπείτε σε νέα NAVAREA εντός 24 ωρών. Στο σύστημα της EGC υπάρχει επίσης η δυνατότητα αποστολής μηνυμάτων σε μια κυκλική ή ορθογώνια περιοχή, ακόμη κι αν αυτή καλύπτει περισσότερες από μία NAVAREA. Σε αυτή την περίπτωση όλοι οι δορυφόροι που καλύπτουν την περιοχή θα μεταδόσουν το σήμα, και σε αυτή την περίπτωση το τερματικό θα τυπώσει μηνύματα όταν βρεθεί μέσα στην ορισμένη περιοχή.

circular
Εκπομπή μηνυμάτων SafetyNET σε μια κυκλική περιοχή

rectangular
Εκπομπή μηνυμάτων SafetyNET σε μια ορθογώνια περιοχή

Όταν υπάρχει βλάβει στην αυτόματη ενημέρωση θέση πρέπει να εισάγετε χειροκίνητα τη θέση. Αυτή είναι σημαντική όσον αφορά τα μηνύματα EGC γιατί όταν δεν υπάρχει πρόσφατη ενημέρωση θέσης το τερματικό θα δείχνει ότι η θέση του δεν είναι έγκυρη. Οταν η θέση δεν είναι έγκυρη το τερματικό θα εμφανίζει ή θα τυπώνει όλα τα μηνύματα EGC SagetyNET που θα στέλνονται από το δορυφόρο στον οποίο είναι συνδεδεμένο ακόμη κι αν ανήκουν σε άλλη NAVAREA από αυτή που βρίσκεστε. Αυτό θα σας προσφέρει τόσες άσχετες πληροφορίες που υπάρχει περίπτωση να χάσετε τις σχετικές.

Invalid Position
Φωτογραφία οθόνης τερματικού που δείχνει ότι η κατάσταση της θέσης δεν είναι έγκυρη.

Αυτή η χειροκίνητη ενημέρωση θέσης πρέπει να γίνεται τουλάχιστον κάθε τέσσερις ώρες.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM