Η κλασική συσκευή Inmarsat C στα πλοία αποτελείται από ένα τερματικό Inmarsat (αυτός είναι ο πομπός και ο δέκτης), ένα τερματικό μηνυμάτων με δίσκο και ένα πληκτρολόγιο ή κάποιο άλλο σύστημα υπολογιστή, έναν εκτυπωτή, ένα τροφοδοτικό, μια καθολική κεραία, ένα καλώδιο κεραίας και, αν δεν είναι ενσωματομένος, έναν δέκτη GPS.

Inmarsat C system
Παράδειγμα συσκευής Inmarsat C.

Η συσκευή Inmarsat C μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αποστολή και λήψη μηνυμάτων. Αυτά τα μηνύματα αποτελούνται από δεδομένα που παράγονται ή αποκωδικοποιούνται από το τερματικό μηνυμάτων ή τον υπολογιστή που συνδέεται στο τερματικό του Inmarsat C. Έτσι δύνει τη δυνατότητα αποστολής και λήψης πολλών ειδών μηνυμάτων όπως E-mail, Fax, TELEX, SMS, κλπ.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM