Στο σύστημα του Inmarsat χρησιμοποιούνται πολλά είδη εξοπλισμού και πολλά συστήματα. Ο εξοπλισμός του Inmarsat συνήθως αποτελείται από έναν πομποδέκτη και μία κεραία. Ο εξοπλισμός που θα συνδεθεί με τον πομποδέκτη εξαρτάται από το είδος του συστήματος Inmarsat. Μπορεί να είναι υπολογιστής με οθόνη και εκτυπωτή, ακουστικό τηλεφώνου, φαξ ή μόντεμ για τέλεξ.

Αναγνωρίζουμε τα συστήματα που είναι εγκεκριμένα από το GMDSS και όσα δεν είναι.

Εγκεκριμένα συστήματα από το GMDSS

Τα συστήματα που είναι εγκεκριμένα από το GMDSS είναι τα εξής:
Με αυτά τα συστήματα μπορείτε να στείλετε Σήμα Κινδύνου εντός του GMDSS. Το σύστημα Inmarsat C χρησιμοποιείται επίσης για την εκπομπή/λήψη των Πληροφοριών Ναυτιλιακής Ασφάλειας (MSI) εντός του GMDSS. Τα συστήματα που έχουν την έγκριση του GMDSS πρέπει να συμμορφώνονται με τους σχετικούς κανονισμούς του IMO που αφορούν τον εξοπλισμό του GMDSS.

Τα συστήματα Inmarsat B και F 77 χρησιμοποιούν κεραίες παραβολικού δίσκου. Αυτές οι κεραίες τοποθετούνται σε ένα θόλο. Σε αυτό το θόλο θα είναι δυνατό να μετακινήσετε την κεραία. Μπορεί να περιστραφεί οριζόντια και κατακόρυφα. Αυτό απαιτείται για να μπει η κεραία στη σωστή θέση, να βλέπει στον προτιμούμενο δορυφόρο Inmarsat. Κατά τις κινήσεις του σκάφους η κεραία θα κινείται επίσης για να παραμείνει στραμμένη προς το δορυφόρο. Αυτά τα πολύπλοκα συστήματα κεραίων είναι μεγάλα και βαριά και δεν είναι πάντα εύκολο να τοποθετηθούν. Με αυτά τα συστήματα είναι δυνατό να γίνει χρήση: τηλεφώνου, τέλεξ, φαξ, e-mail, μεταφοράς δεδομένων και διαδικτύου.
Το κόστος αυτών των συνδέσεων ISDN θα υπολογίζεται βάσει του χρόνου της σύνδεσης μεταξύ του πλοίου και (μέσω LES) του χρήστη. Αν χρησιμοποιηθεί η λειτουργία MPDS (MPDS = Κινητή Υπηρεσία Πακέτων Δεδομένων, το τερματικό θα είναι online) του F 77, το κόστος θα υπολογίζεται βάσει της ποσότητας μεταφοράς δεδομένων.

Fleet 77 with antenna
Τερματικό Inmarsat Fleet 77 με κεραία

Το σύστημα Inmarsat C χρησιμοποιεί μια καθολική κεραία. Αυτή εκπέμπει και λαμβάνει προς όλες τις κατευθύνσεις, οπότε δε χρειάζεται να τη στρέφετε προς τη διεύθυνση του δορυφόρου. Αυτό το σύστημα κεραίας είναι αρκετά απλό, δεν έχει πολύ βάρος και είναι εύκολο να τοποθετηθεί. Αυτό το κάνει πολύ φθηνότερο σε σχέση με το ποπλύπλοκο σύστημα των Inmarsat B και F77. Η ισχύς του σήματος σε αυτό το Inmarsat C είναι πιο αδύναμη απ' ό,τι στα προαναφερθέντα συστήματα. Λόγω αυτού του αδύναμου σήματος δεν μπορείτε να δουλέψετε online με το σύστημα Inmarsat C. Αυτό το σύστημα θα δουλεύει πάντα μέσω αποθήκευσης και προώθησης, που θα εηγηθεί αργότερα στο κεφάλαιο. Το Inmarsat C μπορεί να χρησιμοποιηθεί π.χ. για την αποστολή φαξ, για την αποστολή και λήψη e-mail και τέλεξ, αλλά όχι για τηλεφωνικές κλήσεις. Το κόστος αποστολής ενός μηνύματος μπορεί να υπολογιστεί από τη συνολική ποσότητα bytes που μεταφέρονται.

Inmarsat C ternimal
Πομποδέκτης Inmarsat C με καθολική κεραία

Συστήματα εκτός GMDSS

Τα συστήματα εκτός GMDSS είναι τα εξής:
Με αυτά τα συστήματα εκτός GMDSS μπορείτε να χρησιμοποιήσετε: για τηλεφωνήματα, φαξ, e-mail, μεταφορά δεδομένων και διαδίκτυο.

Inmarsat Mini M terminal

Τερματικό Inmarsat Mini M
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM