Μια Ταυτότητα Ναυτιλιακής Κινητής Υπηρεσίας (MMSI) είναι ένας μοναδικός 9ψήφιος αριθμός και λειτουργεί όπως ένας αριθμός τηλεφώνου. Η MMSI επιτρέπει στο χειριστή του ασυρμάτου να πραγματοποιεί αυτόματες κλήσεις μέσω του ασυρμάτου VHF DSC και είναι η ταυτότητα που μεταδίδεται αυτόματα στο πλαίσιο των κλήσεων DSC.

Αυτοί οι αριθμοί MMSI εκδίδονται από τις αρμόδιες αρχές στη χώρα καταχώρησης του σκάφους και παραπέμπουν σε μία βάση δεδομένων για το σκάφος, τους ιδιοκτήτες του, κλπ. Έτσι η MMSI ανήκει στο σκάφος. Επίσης οι CRS (Παράκτιοι Ραδιοσταθμοί) έχουν δική τους MMSI, γιατί έχουν δικούς τους ασυρμάτους VHF DSC και μπορούν να κληθούν από τους ασυρμάτους VHF DSC κάθε σκάφους.

Η MMSI προγραμματίζεται στον ασύρματο VHF DSC. Ο αριθμός της MMSI που έχει κατοχυρωθεί στο σκάφος πρέπει να προγραμματίζεται από τον πωλητή του ασυρμάτου VHF DSC.

Πριν χρησιμοποιηθεί ένας νέος ασύρματος VHF DSC σε ένα σκάφος πρέπει να ολοκληρωθεί η παρακάτω διαδικασία:

  • Αν ένα σκάφος έχει ήδη δικό του αριθμό MMSI, τότε αυτός πρέπει να προγραμματιστεί από έναν εγκεκριμένο προμηθευτή ασυρμάτων VHF DSC.
  • Αν ένα σκάφος δεν έχει δική του MMSI, τότε ο ιδιοκτήτης του πρέπει να κάνει αίτηση για αριθμό MMSI στις αρμόδιες αρχές και όταν τον κατοχυρώσει θα πρέπει να προγραμματιστεί από έναν εγκεκριμένο προμηθευτή ασυρμάτου VHF DSC.
Για τους σταθμούς πλοίων τα πρώτα τρία ψηφία είναι γνωστά ως MID (Ψηφία Ναυτιλιακής Ταυτότητας) και υποδηλώνουν την εθνικότητα π.χ. τα MID που δίνονται στο Ηνωμένο Βασίλειο είναι 232, 233, 234 και 235. Τα έξι τελευταία ψηφία ταυτοποιούν κάθε σκάφος.

MID xxxxxx

Για παράδειγμα ο αριθμός MMSI του Queen Mary 2 των Cunard Lines είναι 235 762000.

Για τους CRS (Παράκτιοι Ραδιοσταθμοί) τα δύο πρώτα ψηφία του αριθμού MMSI ειναι πάντα 00, ακολουθούνται από τον τριψήφιο δείκτη της εθνικότητας MID και μετά από τον ξεχωριστό αριθμό του σταθμού.

00 MID xxxx

Για παράδειγμα ο αριθμός MMSI του Παλέρμο της Ιταλίας είναι 00 247 0002.

Για μια ομάδα σταθμών το πρώτο ψηφίο της MMSI είναι πάντα 0, ακολουθείται από τον τριψήφιο δείκτη της εθνικότητας MID και από τον αριθμό της ομάδας σταθμών. Οι ομαδικές MMSI συνήθως αποκτούνται από εταιρείες για το στόλο τους, ανά κατηγορία λειτουργίας ή ανά εθνικότητα. Η ομαδική MMSI είναι μια επιπλέον MMSI στην MMSI ενός σκάφους (σταθμού πλοίου) και χρησιμοποιείται για να κληθούν όλα τα σκάφη της ίδιας ομάδας MMSI με μία μόνο κλήση.

0 MID xxxxx

Για παράδειγμα ο αριθμός MMSI της αγγλικής βασιλικής ομάδας σωσίβιων λέμβων είναι 0 232 00002.


Ελέγξτε με ποια σκάφη θα επικοινωνήσετε καλώντας την MMSI 278111222 και με ποια με την ομαδική MMSI 027811100.


Ολες οι MID διατίθενται στο παράρτημα.

Όλες οι ταυτότητες των πλοίων διατίθενται στην ιστοσελίδα της ITU (www.itu.int/ITU-R/go/mars/en) σε μια βάση δεδομένων ονόματι MARS (Κινητό Θαλάσσιο Σύστημα Πρόσβασης και Ανάσυρσης). Εκεί υπάρχουν πληροφορίες για κάθε καταγεγραμμένο ραδιοσταθμό. Στα δεδομένα περιλαμβάνονται στοιχεία για τα σήματα κλήσης, τις MMSI, τους αριθμούς Inmarsat και πολλά άλλα.