Για διεθνείς σκοπούς λειτουργίας, το σύστημα GMDSS υποδιαιρεί τον κόσμο σε τέσσερις μεγάλες γεωγραφικές θαλάσσιες περιοχές ανάλογα με την εγγύτητα σε κατοικημένες περιοχές και τη διαθέσιμη τεχνολογία επικοινωνιών. Από τη μια η θαλάσσια περιοχή περιγράφει τις διαθέσιμες υπηρεσίες των CRS, ενώ από την άλλη προσδιορίζουν τον εξοπλισμό που πρέπει να φέρουν τα πλοία. Η ιδέα είναι ότι η περιοχή στην οποία κινείται ένα πλοίο έχει δικούς της περιορισμούς και συνεπώς διαφορετικές προϋποθέσεις.

Ο παρακάτω πίνακας περιλαμβάνει τις πληροφορίες που αφορούν την κάλυψη δορυφόρων και ραδιοεπικοινωνίας καθώς και τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS σε όλες τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS.

Θαλάσσια Περιοχή GMDSS

Γεωγραφική κάλυψη δορυφόρου και ραδιοεπικοινωνίας

Εξοπλισμός επικοινωνίας με ασύρματο και δορυφόρο

Αυτόματος και φορητός ραδιοεξοπλισμός

A1

Εντός της διαρκούς κάλυψης του VHF (Πολύ Υψηλή Συχνότητα) DSC (Ψηφιακή Επιλεκτική Κλήση) από έναν CRS με επακόλουθη VHF RT (Ραδιοτηλεφωνία)

(περίπου 20-30 NM από την ακτή)

ασύρματος VHFDSC και RT

δέκτης NAVTEX - Αυτόματη λήψη MSI (Πληροφορία Ναυτικής Ασφάλειας)

406 MHz EPIRB (Θεσιδεικτικός Ραδιοφάρος Έκτακτης Ανάγκης)

SART (Αναμεταδότης Ραντάρ Έρευνας και Διάσωσης)

ασύρματος VHF χειρός

A2

Εκτός της Θαλάσσιας Περιοχής A1

Με διαρκή κάλυψη MF (Μέση Συχνότητα) DSC από ένα CRS με επακόλουθη MF RT

(περίπου 100 NM από την ακτή)

ασύρματος MFDSC και RT

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στη Θαλάσσια Περιοχή Α1

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

A3

Εκτός των Θαλάσσιων Περιοχών A1 & A2

Εντός της κάλυψης του INMARSATιεθνής Οργανισμός Ναυτιλιακών Δορυφόρων), δηλαδή είναι ανάμεσα στις 70ο Βόρεια και στις 70ο Νότια

ασύρματος HF (Υψηλής Συχνότητας) - DSC

Ή

INMARSAT – Δορυφορική επικοινωνία

Επιπλέον

Σύστημα λήψης MSI στη Θαλάσσια Περιοχή Α3 (EGC ή ραδιοτέλεξ)

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στις Θαλάσσιες Περιοχές A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

A4

Εκτός των Θαλάσσιων Περιοχών A1, A2 & A3

Πάνω από τις 700 Β και κάτω από τις 700 Ν

ασύρματος HFDSC

Επιπλέον

Ο εξοπλισμός που περιλαμβάνεται στις Θαλάσσιες Περιοχές A1 & A2

406 MHz EPIRB

SART

ασύρματος VHF χειρός

Κάλυψη ραδιοεπικοινωνίας και προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS σεόλες τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS

Λεπτομέρεις για τις προδιαγραφές μεταφοράς ραδιοεξοπλισμού για τα σκάφη της SOLAS υπάρχουν στον ALRS Τόμος 5.

R18-A-crop

Χάρτης της Νορβηγίας, της Γροιλανδίας και της Θάλασσας του Μπάρεντς με χρωματιστές τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS: Α1 (κόκκινο), Α2 (πράσινο), Α3 (μπλε) και Α4 (γκρι).


Στον παραπάνω χάρτη βλέπουμε ότι κατά μήκος των ακτών της Ισλανδίας δεν υπάρχει Θαλάσσια Περιοχή GMDSS Α1. Αυτό συμβαίνει γιατί η Ισλανδία δε διαθέτει λειτουργικούς VHF MRSS. Ωστόσο η Νορβηγία έχει Θαλάσσια Περιοχή GMDSS Α1 κοντά στις ακτές της γιατί έχει εγκαθιδρύσει VHF MRSS στις ακτογραμμές της. Η Ισλανδία έχει τουλάχιστον MF MRCC και συνεπώς η ακτογραμμή της βρίσκεται σε Θαλάσσια Περιοχή GMDSS Α2. Ανάμεσα στην Ισλανδία και στη Νορβηγία και προς τα βόρεια βρίσκεται μια περιοχή που δεν καλύπτεται από MF MRCC αλλά από HF MRCC. Αν η περιοχή καλύπτεται ταυτόχρονα από δορυφόρους Inmarsat (ανάμεσα στις 70o N και 70o S) τότε θεωρείται περιοχή Α3. Διαφορετικά είναι περιοχή Α4.

Ο προαναφερθείς ραδιοεξοπλισμός που διασφαλίζει την ασφάλεια στη θάλασσα δεν περιλαμβάνει κινητά τηλέφωνα ή δορυφορικό εξοπλισμό που δεν είναι συμβατός με το GMDS, στον οποίο εξακολουθούν να βασίζονται πολύ άνθρωποι στη θάλασσα. Είναι πολύ σημαντικό να λάβουμε υπόψη μας ότι οι εμπορικές υπηρεσίες δεν είναι σχεδιασμένες να προσφέρουν βοήθεια σε περίπτωση κινδύνου στη θάλασσα.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM