Όπως κάθε οδηγός χρειάζεται άδεια για να οδηγήσει αυτοκίνητο και οι χειριστές θαλάσσιων ασυρμάτων χρειάζονται επίσης άδεια. Ο χειριστής ασυρμάτων σε εμπορικά ή σκάφη αναψυχής που δεν υπάγονται στη σύμβαση SOLAS και διαθέτουν συστήματα μεγάλη εμβέλειας (ασυρμάτους MF/HF) ή δορυφορικό εξοπλισμό πρέπει να έχουν πιστοποιηθεί κατά ενα ελάχιστο πρότυπο. Αυτό το πρότυπο είναι το GMDSS LRC (Πιστοποιητικό Μεγάλης Εμβέλειας).

Το πρόγραμμα LRC χωρίζεται σε αρκετά κεφάλαια. Το πρώτο καλύπτει τα βασικά για το GMDSS, ενά άλλα καλύπτουν τη θεωρία και την πράξη για τον εξοπλισμό που απαιτείται για τις Θαλάσσιες Περιοχές GMDSS Α1, Α2 και Α4. Αυτά είναι τα εξής:

Κάθε κεφάλαιο περιλαμβάνει ερωτήσεις για να διευκολύνει τους εκπαιδευόμενους να αξιολογήσουν τις νέες γνώσεις τους.

Το πρόγραμμα LRC περιαμβάνει επίσης το γλωσσάριο. Τα λήμματά του διατίθενται καθόλη τη διάρκεια του προγράμματος του LRC, κάνοντας κλικ στις λέξεις συνδέσμους, για παράδειγμα στο GMDSS.

Το πρόγραμμα του LRC υποστηρίζεται από τέσσερις προσομοιωτές:

  • τον προσομοιωτή του ασύρματου VHF DSC
  • τον προσομοιωτή του ασυρμάτου MF/HF
  • τον προσομοιωτή του Immarsat C και
  • τον προσομοιωτή του δέκτη NAVTEX.
Οι προσομοιωτές θα εμφανίζονται αυτόματα σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του περιηγητή κατά τη διάρκεια του προγράμματος. Ωστόσο υπάρχει η δυνατότητα εμφάνισής τους οποιαδήποτε στιγμή από το δεσμό "Πέρασμα σε" στις επάνω δεξιά και κάτω αριστερά γωνίες ή από τη σελίδα "GMDSS >> Περιγραφή θεμάτων LRC".

Στόχος του προσομοιωτή είναι να μπει ο εκπαιδευόμενος σε έναν ενεργό ρόλο. Οι προσομοιωτές είναι διαθέσιμοι σε ένα ξεχωριστό παράθυρο του περιηγητή ώστε οι εκπαιδευόμενοι να μπορούν να παρακολουθούν το μάθημα στο ένα παράθυρο και να εξασκούνται στον προσομοιωτή σε ένα άλλο παράθυρο. Έτσι οι εκπαιδευόμενοι μπορούν να ασκούν και να επαληθεύουν τις γνώσεις τους στους προσομοιωτές χωρίς να διακόπτουν το πρόγραμμα του LRC.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM