Terminal jest przeważnie podłączony do zewnętrznego odbiornika GPS. Jest to bardzo ważne, gdyż ta pozycja jest używana przez terminal do określania obszaru NAVAREA, w którym statek się znajduje. Drukowane będą tylko wiadomości SafetyNET EGC dla aktualnego obszaru NAVAREA. Dostępna jest opcja wyboru dodatkowego (additional) NAVAREA, używana przy wejściu do nowego obszaru w okresie 24 godzin. System EGC może nadawać informacje adresowane do obszaru określonego za pomocą okręgu lub prostokąta, nawet jeśli ten obszar należy do więcej niż jednego NAVAREA. W takim przypadku wszystkie satelity pokrywające obszar będą transmitowały informacje i terminal wydrukuje komunikat, jeśli znajduje się w granicach określonego obszaru.

circular
Transmisja SafetyNET do obszaru kołowego

rectangular
Transmisja SafetyNET do obszaru prostokątnego

Jeśli pozycja nie może być uaktualniana automatycznie, powinna być wprowadzana ręcznie. Pozycja jest ważna ze względu na system EGC. W przypadku braku pozycji, lub gdy jest ona nieaktualna, terminal będzie odbierał wszystkie komunikaty EGC SafetyNET nadawane przez satelitę, do którego jest zalogowany przeznaczone dla innych obszarów NAVAREA niż bieżąca pozycja. Duża ilość niepotrzebnych informacji może spowodować przeoczenie informacji ważnych.

Invalid Position
Ekran terminala pokazujący status nieaktualnej pozycji

Pozycję należy ręcznie uaktualniać co najmniej co cztery godziny.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM