Odbiór MSI przez Inmarsat EGC zależy od ustawień jakie można dokonać w terminalu Inmarsat C. Ustawienia muszą być wykonane poprzez oprogramowanie terminala.
Operacje przeprowadzane w terminalu Inmarsat C zostały wyjaśnione w rozdziale o systemie Inmarsat. Przy programowaniu/zmianach należy brać pod uwagę wpływ następujących czynników na odbiór wiadomości:
  • Pozycja i czas uaktualnienia pozycji,
  • Satelita do którego terminal jest "zalogowany",
  • Zaprogramowanie odbioru wybranych typów wiadomości,
  • Zaprogramowanie odbioru informacji dotyczącej żeglugi przybrzeżnej (jeśli dotyczy),
  • Zaprogramowanie odbioru wybranych i dodatkowych obszarów NAVAREA.
Transmisje EGC MSI nadawane są do obszarów NAVAREA i METAREA na całym świecie. W każdym z obszarów NAVAREA jest jeden koordynator odpowiedzialny za gromadzenie wszystkich MSI i transmisje tych informacji o wyznaczonym czasie. Każda transmisja wykonywana jest dla wybranego NAVAREA. Odbiornik terminala, opierając się na dostępnej w terminalu pozycji, określa czy wiadomość jest przeznaczona dla aktualnego NAVAREA i odpowiednio wyświetla informacje.

Nie wszystkie satelity są używane do transmisji MSI do wybranego NAVAREA. Ważne jest, aby zalogować się do odpowiedniego satelity dla odbioru. Informacje na ten temat znajdują się w tomie 5 ALRS (patrz załaczniki, Mapa pokrycia satelitów Inmarsat i NAVAREA i Harmonogram nadawania informacji EGC).

Podobnie jak w odbiorniku NAVTEX możliwe jest w terminalu Inmarsat dokonanie selekcji typów informacji jakie będą odbierane - patrz rysunek poniżej. Nie zaznaczone typy wiadomości nie będą pokazywane po odbiorze. Niektóre typy wiadomości nie można pominąć ("odznaczyć") np. navigational warnings, meteo warnings i SAR messages.


EGC setup menu
Ekran terminala z możliwością wyboru typów EGC

W niektórych obszarach przybrzeżnych system NAVTEX nie jest dostępny (Australia). W takich obszarach można użyć systemu EGC do transmisji MSI. Możliwe jest utworzenie obszarów przybrzeżnych wewnątrz NAVAREA. Te obszary przybrzeżne mogą być określane za pomocą terminala, dla właściwego odbioru EGC MSI. Tylko wiadomości dotyczące wybranych obszarów przybrzeżnych będą pokazane po odbiorze.

navarea
Przykładowa mapa obszarów przybrzeżnych w systemie SafetyNET

Terminal określa, czy wiadomość jest właściwa na podstawie aktualnej pozycji. Może się więc zdarzyć, że nie zostanie odebrana potrzebna wiadomość, gdyż statek nie znajduje się w określonym NAVAREA (nawet jak jest bardzo blisko granicy obszaru). Dlatego można wybrać dodatkowy (additional) NAVAREA. Należy brać pod uwagę fakt, że odbierane są tylko informacje nadawane przez satelitę do którego terminal jest zalogowany. Jeśli jest inaczej, należy na czas transmisji zmienić satelitę i po odbiorze informacji ponownie zalogować się do odpowiedniego satelity.

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM