Serwis SafetyNET służy do transmisji wiadomości MSI. Za pomocą tego systemu poprzez pojedynczą transmisję można przekazać informację z brzegu do wszystkich statków w wyznaczonym obszarze. Transmisja informacji MSI przez system EGC służy do pokrycia obszarów morza między 700 N a 700 S poza zasięgiem systemu NAVTEX.

safetynet
Struktura systemu SafetyNET

Informacje z systemu SafetyNET będą odbierane przez wszystkie statki posiadające posiadające odbiornik EGC zalogowany do właściwego satelity, który nadaje MSI na te obszary NAVAREA. Terminal pokazuje tylko informacje odpowiednie. Zależy to od aktualnej pozycji i sposobu zaprogramowania terminala. Dla przykładu, statek żegluje przez obszar NAVAREA I, zalogowany jest do satelity AOR-E i terminal odbiera wiadomości przeznaczone dla NAVAREA III. W takim przypadku nie będą one wyświetlane.

footprints
Mapa pokrycia satelitów systemu Inmarsat i obszarów NAVAREA

Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM