Odbiornik NAVTEX może wyświetlać wiadomości w następujący sposób:
  • przewijane wg ustalonych kryteriów, np. kolejności odbioru
  • posortowane wg pewnych kryteriów np. identyfikatora CRS, typu komunikatu, daty
  • przeczytane - jest to użyteczne przy ponownym przeglądaniu informacji, kiedy wiadomo, które komunikaty zostały już przeczytane.
Powyższe funkcje pomagają użytkownikowi odbiornika NAVTEX organizować pracę przy dużej ilości odebranych wiadomości.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Przewijanie i oznaczanie
Przejdź do: NAVTEX Mode - Message View. Użyj przycisków nawigacyjnych, aby przewinąć uprzednio odebrane informacje. Przyciski UP i DOWN powodują przewijanie komunikatów linia po linii, a przyciski LEFT i RIGHT przewijają komunikat po komunikacie. Naciśnij przycisk Mark Read jeżeli przeczytałeś informację i chcesz skasować ikonę NEW z nagłówka komunikatu. Naciśnij przycisk Next New, aby odczytać następny nowy komunikat.
Sortowanie
Przejdź do: Mode - Sort View. W tej zakładce można zastosować różne kryteria, wg których komunikaty są wyświetlane. Naciśnij przycisk Criteria aby zmienić kryteria sortowania wg stacji, typu i daty. Naciśnij przycisk Order, aby zmienić kolejność na rosnącą (ascending ) lub malejącą (descending).Przewijanie do nastepnej nowej wiadomości, oznaczenie jej jako przeczytana, dalsze przewijanie i sortowanie wg różnych kryteriów