Wszystkie odbiorniki są programowane, aby umożliwić użytkownikowi odbiór komunikatów z wybranych CRS. Każdy identyfikator od A do Z może być ustawiony w jednym z trzech trybów:
  • RECEIVE mode - komunikaty są wyświetlane/drukowane,
  • IGNORE mode - komunikaty nie są wyświetlane/drukowane,
  • GPS (AUTO) mode - tryb RECEIVE lub IGNORE jest automatycznie wybierany w zależności od pozycji statku. W tym trybie konieczne są dane z odbiornika GPS.
Odbiorniki systemu NAVTEX standardowo odbierają wszystkie wiadomości przesyłane przez stacje brzegowe CRS. Sytuacja ta zademonstrowana jest na poniższej animacji.
Statek znajduje się w strefie CRS Portpatrick i kieruje się stronę strefy CRS Malin Head. Odbiornik na jednostce ma możliwość odbioru wiadomości transmitowanych na 518 kHz oraz 490 kHz z różnych stacji brzegowych. Domyślnie odbiera ze wszystkich, co jest wskazane dużymi literami (identyfikatory stacji) na wyświetlaczu odbiornika. Kliknij na którejkolwiek z nich aby zmienić identyfikator stacji na małą literę, odrzucając jednocześnie jej komunikaty (pamiętajmy, iż potencjalne wiadomości typu A,B,D będą nadal odbierane). Na czarnym tle są wyświetlane podstawowe informacje na temat odbieranych wiadomości.

Ponieważ na powyższej animacji statek płynie ze strefy stacji CRS Portpatrick do strefy CRS Malin Head, dlatego wystarczające jest zaakceptowanie wyłącznie wiadomości ze stacji brzegowych O i Q na 518 kHz oraz opcjonalnie wiadomości ze stacji C na 490 kHz. Wiadomości z pozostałych stacji nie są istotne, gdyż nie mają związku z planowaną trasą przejścia jednostki i mogą zostać odrzucone.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Wybierz kolejno: NAVTEX Mode - Filter View - 518 Stns Page lub NAVTEX Mode - Filter View - 490 Stns Page.
Odbiornik NAVTEX umożliwia zaprogramowanie 5 różnych ustawień filtrów od nr 1 do 5. Wybór aktywnego ustawienia następuje przez naciśnięcie przycisku PRESET. Po wyborze ustawień mogą być one zmieniane wg potrzeb. Wybrane ustawienia są aktywne po przejściu do przeglądania komunikatów.
Zmiana ustawień następuje po naciśnięciu przycisków RIGHT/LEFT.
Dla każdego identyfikatora CRS można wybrać jedno z ustawień:
  • On - komunikaty ze stacji zawsze są wyświetlane,
  • Off - komunikaty ze stacji nigdy nie są wyświetlane,
  • Auto - komunikaty są wyświetlane tylko, gdy ustawiono opcje "nearest" lub "in range" w ustawieniu Auto Station Filter.
Opcja Auto Station Filter może mieć dwa ustawienia:
  • Nearest dla wyświetlania komunikatów ze stacji najbliższej bieżącej pozycji statku
  • In Range dla wyświetlania komunikatów ze wszystkich stacji w zasięgu.
Gwiazdka * pojawia się za wszystkimi identyfikatorami CRS, z których komunikaty zostaną wyświetlone.Zmiana opcji Auto Station Filter z In Range na Nearest i ustawienie dla stacji Q na On - po czym komunikaty ze stacji Roma (R) nie będą wyświetlane