Włącznik urządzenia powoduje załączenie zasilania urządzenia. Wiele urządzeń nie posiada wbudowanego włącznika; wtedy główny włącznik zasilania musi być włączony, aby urządzenie działało.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Symulator odbiornika NAVTEX nie posiada wbudowanego włącznika.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM