Odbiorniki NAVTEX zwykle za pomocą dźwięku i wizualnie informują o wybranych zdarzeniach takich jak odbiór nowego komunikatu SAR, nowej informacji itp.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Przejdź do Setup Mode - General View, wybierz Sound settings i naciśnij przyciski nawigacyjne RIGHT/LEFT aby dokonać zmian. Możliwe są następujące ustawienia:
  • dźwięk klawiatury (Key Click) włączony (On) lub wyłączony (Off),
  • informacja o nowym komunikacie (New Message Alert) włączony (On) lub wyłączony (Off),
  • alarm SAR - 5 krotny sygnał (Timed), sygnał do czasu wykasowania (Repeat) lub wyłaczony (Off),
  • zapalenie LED (LED function) - zawsze wyłaczony (Off), pełniący rolę wskaźnika zasilania (On), wskaźnik odbioru (Rx), wskaźnik wiadomości SAR (SAR), wskaźnik nowych wiadomości (New).


Ustawienie w odbiorniku NAVTEX sygnału dla informacji przychodzących oraz zapalenie LED dla komunikatów SAR