Każdy odbiornik NAVTEX wymaga właściwego oświetlenia wyświetlacza i przycisków kiedy pracuje w różnych warunkach oświetlenia np. noc i dzień. Osiąga się to przez dedykowany przycisk lub ustawienia odbiornika w funkcji SETUP.

Ćwiczenia na symulatorze odbiornika NAVTEX

Kontrast wyświetlacza i jasność mogą być regulowane poprzez:
Setup Mode - General View - LCD Page
Funkcja ta nie jest realizowana w symulatorze.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM