Odbiór wiadomości

Terminale Inmarsatu C są przystosowane do odbioru wiadomości. Wiadomości możemy podzielić na dwie grupy: wiadomości EGC (grupowe) oraz selektywne (adresowane tylko do nas). Wiadomości EGC odbieramy z satelity, na którego jesteśmy zalogowani. System EGC jest wyjaśniony w rozdziale MSI. Wiadomości te dzielimy na:
· Wiadomości SafetyNET dla twojego bieżącego obszaru NAVAREA.
· Widomości SafetyNET dla dodatkowego obszaru NAVAREA, który wybrałeś (opcja w menu EGC).
· Wywołania do obszaru SafetyNET.
· Wiadomości FleetNET, gdy jesteś przypisany do grupy statków, do których wiadomość jest adresowana.
Wiadomości selektywne są kierowane tylko i wyłącznie do twojego terminalu Inmarsatu C. Tymi wiadomościami mogą to być: teleksy, e-maile, wiadomości tekstowe z innych stacji, terminali itd. Odebrane wiadomości EGC będą oznaczone w polu status słowem kluczowym „EGC”. Podczas odbioru wiadomości EGC lampka „Mail” na module nadawczo-odbiorczym miga. Odbiór wiadomości selektywnych będzie sygnalizowany napisem „Mail” w polu status. Podczas odbioru wiadomości selektywnej także lampka „Mail” na panelu terminala będzie migać.
Drukarka podłączona do terminala zawsze wydrukuje wiadomości EGC SafetyNet. Otrzymane wiadomości selektywne zostaną wydrukowane, gdy zostało to zaprogramowane w menu „setup”, w opcji „routing”. Podczas odbioru komunikatów alarmowych lub pilnych pojawia się alarm dźwiękowy, a terminal wiadomości pokaże okno z napisem „Urgent EGC message received. Press Esc to continue!” – otrzymano pilną wiadomość, naciśnij ESC aby kontynuować!
Gdy drukarka podłączona do terminala zacznie błędnie działać, będzie wyłączona lub nie będzie papieru wówczas terminal włączy alarm dźwiękowy i pojawi się okno z napisem „Printer offline. Press Esc to continue!” – drukarka wyłączona. Naciśnij ESC, aby kontynuować!. Wszystkie otrzymane wiadomości EGC będą zachowane w rejestratorze komunikatów (log file) na dysku w terminalu wiadomości. Wiadomości selektywne będą zachowane, jeżeli zostało to zaprogramowane w menu „setup”, w opcji „routing”.
Wszystkie zachowane wiadomości mogą być znalezione w menu na pasku pod pozycją „logs” (transmit log, receive log and EGC log).

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Informacja o odebraniu wiadomości EGC będzie sygnalizowana w polu status na górze ekranu napisem „EGC”.

Aby wyświetlić treść wiadomości wykonaj następujące czynności:
· Przejdź do 'Logs' na pasku menu przy użyciu przycisków strzałek i naciśnij enter.
· Wybierz 'EGC log' przy użyciu przycisków strzałek i naciśnij enter.
· Zobaczysz nagłówki wszystkich zachowanych wiadomości EGC.
· Przewiń listę przy pomocy przycisków strzałek góra/dół.
· Wybierz view w oknie, aby wyświetlić treść wiadomości,
· Użyj ESC, aby wyjść z widoku treści wiadomości,
· Użyj ESC, aby wyjść z EGC log,
· Użyj ESC, aby wyjść z menu log,
Wiadomości EGC z priorytetem urgent/distress będzie oznaczone na górze ekranu napisem "EGC" oraz w edytorze napisem „receiving urgent EGC press esc to continue". Alarm dźwiękowy także będzie generowany.

Odbiór wiadomości selektywnych będzie sygnalizowany napisem “mail” w oknie status na górze ekranu.

Wyświetlenie treści odebranej wiadomości selektywnej jest następujące:

· Przejdź do 'Logs' na pasku menu przy użyciu przycisków strzałek i naciśnij enter.
· Wybierz 'receive log' przy użyciu przycisków strzałek i naciśnij enter.
· Zobaczysz nagłówki wszystkich zachowanych wiadomości.
· Przewiń listę przy pomocy przycisków strzałek góra/dół.
· Wybierz view w oknie, aby wyświetlić treść wiadomości,
· Użyj ESC, aby wyjść z widoku treści wiadomości,
· Użyj ESC, aby wyjść z EGC log,
· Użyj ESC, aby wyjść z menu log,
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM