Odwoływanie fałszywych alarmów

Gdy komunikat alarmowy zostanie wysłany przez pomyłkę, wówczas należy go odwołać. Wiadomość powinna zostać wysłana z priorytetem alarmowym (Priority Distress) do tej samej stacji LES, do której fałszywy alarm został wysłany. Wtedy (z powodu priorytetu alarmowego) wiadomość zostanie automatycznie przekazana do tej samej stacji MRCC, do której przekazano fałszywy alarm.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C


 • Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
  · Wybierz „New ASCII” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
  · Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść odwołania przy pomocy klawiatury np. From: master of M/V Dzielny, To: MRCC Den Helder Rescue, Re: cancel Distress Alert, Please cancel the Distress Alert send by this station at 10:25 UTC appologies for any inconvenience.
  · Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
  · Wybierz stację LES (naciśnij spację, przejdź strzałkami, aby wskazać odpowiednią, naciśnij enter),
  · Przejdź do ‘[X] w edytorze tekstu przy użyciu strzałek (zaznaczona opcja oznacza, że tekst przygotowany będzie wysyłany), poniżej znajduje się „file” i jeżeli tą opcje zaznaczymy to wysłać możemy zapisany plik,
  · Przejdź do menu priority przy użyciu strzałek i wybierz priorytet wiadomości „Distress” naciskając spację,
  · Przejdź do request confirmation – żądania potwierdzenia,
  · Przejdź do Print (wydruk),
  · Przejdź do to immediate transmission (natychmiastowe wysłanie) przy użyciu strzałek,
  · Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter,
  · Wiadomość będzie teraz wysyłana. Wysłanie wiadomości z priorytetem Distress nigdy nie jest zablokowane hasłem.

  Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log”.
Ultime modifiche: sabato, 25 aprile 2020, 19:50