Wysyłanie SMS

W Inmarsacie możliwe jest przesyłanie sms. Musisz pamiętać, aby wybrać stację LES, która oferuje taką usługę. Przy wysyłaniu sms należy przygotować wiadomość zgodnie z protokołem, który określa stacja LES. Jednym z usługodawców świadczących takie usługi jest Stratos Mobile Networks z Holandii. Stratos Mobile Networks na swojej stronie wyjaśnia jak przesyłany jest sms poprzez Inmarsat C, wiadomość taka nazywana jest C-SMS.
W przypadku wysyłania SMS przez holenderską stację LES Burum zarządzaną przez narodowego operatora sieci Stratos Mobile Networks, wiadomość musimy przygotować następująco:
Przygotować tekst SMS rozpoczynając od numeru telefonu dalej spacji i treści wiadomości. Po takim przygotowaniu w książce adresowej zaznaczamy specjalny kod dostępu „sms” lub „696”. LES wybieramy stację Burum.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Tworzenie i wysyłanie sms:
· Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Wybierz „New ASCII” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść tekst przy pomocy klawiatury, powinien mieć format np. 48600600600 tekst
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
· Przejdź do książki adresowej (addressbook) naciskając spację,
· Wybierz adresata sms z książki przy pomocy strzałek, naciśnij “enter” lub dodaj nowego przy użyciu special access code 'SMS' lub '696',
· Przejdź do stacji lądowej przy pomocy strzałek, naciśnij spację i wybierz Land Earth Station przy pomocy strzałek, naciśnij „enter”,
· Przejdź do ‘[X] w edytorze tekstu przy użyciu strzałek (zaznaczona opcja oznacza, że tekst przygotowany będzie wysyłany), poniżej znajduje się „file” i jeżeli tą opcje zaznaczymy to wysłać możemy zapisany plik,
· Przejdź do priorytetu wiadomości przy użyciu strzałek i wybierz jeden z nich (Routine, Non Urgent) używając spacji,
· Przejdź do request confirmation – żądania potwierdzenia, przy użyciu strzałek i zdecyduj, czy chcesz otrzymać potwierdzenie dostarczenia teleksu,
· Przejdź do Print (wydruk) i zdecyduj, czy chcesz wydrukować wiadomość, wybór przy użyciu spacji,
· Przejdź do to immediate transmission (natychmiastowe wysłanie) przy użyciu strzałek i zdecyduj czy chcesz natychmiast wysłać wiadomość przy użyciu spacji,
· Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter (lub wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane)
· SMS będzie teraz wysyłany do LES i po pozytywnym dostarczeniu otrzymasz potwierdzenie (jeżeli wybrano taką opcję),
· Podczas wysyłania wiadomości będzie paliła się lampka „send” na module nadawczo-odbiorczym oraz pole status na ekranie przedstawia napis „sending”.

Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log” – rejestratorze komunikatów.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM