Wysyłanie Emaili

W Inmarsacie możliwe jest przesłanie emaili. Musisz jedynie pamiętać, aby wybrać stację LES, która oferuje taką usługę. Przy wysyłaniu emaili należy przygotować wiadomość zgodnie z protokołem, który określa stacja LES. Jednym z usługodawców świadczących takie usługi jest Stratos Mobile Networks.
Stratos Mobile Networks na swojej stronie wyjaśnia jak przesyłany jest email poprzez Inmarsat C, email taki nazywany jest C-mail.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C


Tworzenie i wysyłanie emaila:
· Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Wybierz „New ASCII” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść tekstu przy pomocy klawiatury,
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
· Przejdź do książki adresowej (addressbook) naciskając spację,
· Wybierz adres e-mail przy użyciu strzałek i naciśnij „enter” lub dodaj nowy do książki adresowej,
· Przejdź do stacji lądowej przy pomocy strzałek, naciśnij spację i wybierz Land Earth Station przy pomocy strzałek, naciśnij “enter,
· Strzałkami przenieś podświetlenie na pole „MORE E-mail. W tym oknie można dodać dodatkowe adresy Email jako “Cc”, “Bcc” i “Subject” – tytuł wiadomości jest także możliwy do wpisania, tylko opcje obsługiwane przez wybranego Internet Service Provider będą dostępne,
· Podaj/wypełnij dodatkowe opcje przy użyciu strzałek przemieszczając się między różnymi polami. Wciśnij przycisk „enter” oraz „ok”, aby wrócić do zwykłego okna wysyłania,
· Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter (lub wprowadź hasło, jeżeli wymagane)
· E-mail będzie teraz wysyłany do LES i po pozytywnym dostarczeniu otrzymasz potwierdzenie (jeżeli wybrano taką opcję),
· Podczas wysyłania wiadomości będzie paliła się lampka „send” na module nadawczo-odbiorczym oraz pole status na ekranie przedstawia napis „sending”.

Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log”.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM