Wysyłanie faksu

Faks jest skrótem od faksymilii, które pochodzi z łaciny 'fac simile' i oznacza „zrób podobny”. Jest to rodzaj technologii komunikacji do przekazywania kopii (faksymilia) dokumentów przy użyciu urządzeń pracujących w sieciach telefonicznych.
Faks jest systemem wykorzystywanym do transmisji wiadomości tekstowych. Wykorzystuje on istniejącą stałą sieć telefoniczną na lądzie łączącą wszystkie telefony stacjonarne. Możliwe jest nawet wysyłanie faksów na urządzenia Inmarsatu posiadających łączność telefoniczną jak Inmarsat B, M lub F77.
Jeżeli wysyłasz fax w Inmarsat C musisz najpierw utworzyć wiadomość ASCII. Przy wysłaniu musisz zaznaczyć w menu (książce adresowej) transmit opcję fax.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Tworzenie i wysyłanie faksu:
· Wybierz “file” na pasku menu na górze ekranu przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Wybierz „New ASCII” przy pomocy strzałek, naciśnij “enter”,
· Teraz kursor miga w polu tekstowym, wpisz tutaj treść tekstu przy pomocy klawiatury,
· Gdy tekst jest zakończony możesz go natychmiast wysłać (kombinacją Alt,T wejdziesz do polecenia transmit w menu) lub zapisać (kombinacją Alt,F,S, aby wejść do menu zapisu (save)),
· Przejdź do książki adresowej (addressbook) naciskając spację,
· Wybierz adres fax przy użyciu strzałek i naciśnij „enter” lub dodaj nowy do książki adresowej,
· Przejdź do stacji lądowej przy pomocy strzałek, naciśnij spację i wybierz Land Earth Station przy pomocy strzałek, naciśnij “enter,
· Przejdź do ‘[X] w edytorze tekstu przy użyciu strzałek (zaznaczona opcja oznacza, że tekst przygotowany będzie wysyłany), poniżej znajduje się „file” i jeżeli tą opcje zaznaczymy to możemy wysłać zapisany plik,
· Przejdź do priorytetu wiadomości przy użyciu strzałek i wybierz jeden z nich (Routine, Non Urgent lub Distress) używając spacji,
· Przejdź do request confirmation – żądania potwierdzenia, przy użyciu strzałek i zdecyduj, czy chcesz otrzymać potwierdzenie dostarczenia faksu,
· Przejdź do Print (wydruk) i zdecyduj, czy chcesz wydrukować wiadomość, wybór przy użyciu spacji,
· Przejdź do to immediate transmission (natychmiastowe wysłanie) przy użyciu strzałek i zdecyduj czy chcesz natychmiast wysłać wiadomość przy użyciu spacji,
· Przejdź do Send (wysłanie) przy użyciu strzałek i naciśnij enter (lub wprowadź hasło, jeżeli jest wymagane)
· Faks będzie teraz wysyłany do LES i po pozytywnym dostarczeniu otrzymasz potwierdzenie (jeżeli wybrano taką opcję),
· Podczas wysyłania wiadomości będzie paliła się lampka „send” na module nadawczo-odbiorczym oraz pole status na ekranie przedstawia napis „sending”.

Proces dostarczania wiadomości może być kontrolowany w “transmit log”.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM