Obsługa terminalu wiadomości

Terminal wiadomości jest obsługiwany przy pomocy klawiatury podłączonej do niego. Przy pomocy tej klawiatury możesz dokonywać wyboru funkcji wyświetlanych na monitorze. Przykład wyglądu okna podany jest poniżej.


Message terminal screen

Wygląd okna monitora terminala wiadomości

Okno jest obszarem monitora ograniczonym podwójną linią. Może być wyświetlonych wiele okien na ekranie w tym samym czasie zachodząc na siebie. Okno na górze będzie miało cień. To wskazuje, że następne naciśnięcia przycisków klawiatury będzie dotyczyło tego okna. Tytuł określa nazwę okna.
Pasek menu zawiera spis pogrupowanych funkcji. Pole tekstowe jest częścią ekranu, do którego możesz wpisać tekst. Pole Status wskazuje obecny region oceaniczny i informacje na temat statusu. W sytuacji, gdy moduł nadawczo-odbiorczy jest zalogowany i nie wykonuje skanowania, logowania, wylogowania, testowania połączenia, wówczas bieżący region oceaniczny jest wyświetlony. GPS mode wskazuje stan GPS. GPS mode ma trzy stany: ustalanie, 2-D, 3-D i będzie wskazany przez trzy kwadraty pokazane w poniższej tabeli.


GPS mode
Stan GPS

INM-C Signal Meter wskazuje poziom sygnału satelitarnego. Jego jakość wskazywana jest w skali od 0 do 5 kwadratów. Poziom 3 i więcej jest wymagany dla wiarygodnej komunikacji. Zegar pokazuje czas systemowy. Komentarze mogą zawierać informacje na temat stanu sieci lub wskazówki, który klawisz należy nacisnąć np. „Space” lub „Enter”. Podczas pisania na klawiaturze, znaki z wciskanych klawiszy pojawią się w tym oknie.
Klawisze funkcyjne
Aby móc obsługiwać terminal wiadomości musisz wiedzieć, jakich klawiszy należy używać. Poszczególne klawisze wykonują zadania:
Esc – cofnie cię zawsze o jeden krok wstecz.

Enter ma następujące działanie:
· Wybór polecenia aktualnie podświetlonego,
· Przejście do następnej linii w polu tekstowym edytora,
· Zatwierdza wartości, nazwy itd., które wprowadziłeś.

Strzałki przesuwają podświetlenie (wybór) lub punkt wstawiania (kursor). Mamy cztery strzałki: góra, dół, lewo, prawo.
Alt – ALT jest najczęściej używany w połączeniu z innym klawiszem. Tym drugim klawiszem jest znakiem podkreślonym w poleceniach menu. Należy trzymać wciśnięty klawisz ALT, podczas gdy drugi klawisz naciskamy tylko raz np. ALT F otworzy okienko File, ALT O otworzy pole “Option” itd.

Spacja jest używana do następujących zadań:
· Wstawiania pustego znaku do tekstu.
· Zmiany wartości pół, które nie mogą być inaczej zmienione. Ma to zastosowanie do pól na ekranie jak: (•) () [X] [ ] Wciśnięcie spacji, gdy pole jest wybrane (podświetlone) zmieni jego wartość na przeciwną. Jeżeli masz '()', wówczas otrzymasz '(•)' i vice versa. Gdy spacja jest w tym trybie pracy wówczas lewy górny róg okna będzie pokazywał 'Space'.
· Ma dodatkowe informacje do wyświetlenia, gdy wypełniasz pole. Gdy spacja jest w tym trybie pracy wówczas lewy górny róg okna będzie pokazywał 'Space'.
· Zaznaczanie opcji w liście. Tak jest w książce adresowej oraz katalogu (directory).


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM