Komunikat alarmowy (DISTRESS)

Wysyłanie komunikatu alarmowego – wezwania pomocy.

Transmisja może odbyć sie na dwa sposoby, odpowiednio:
· Przy użyciu przycisku na panelu modułu nadawczo-odbiorczego.
· Poprzez utworzenie komunikatu alarmowego w terminalu wiadomości (szczegóły znajdują się w dalszej części rozdziału)

W tej części wyjaśniona będzie pierwsza opcja. W tym przypadku nie ma możliwości podania rodzaju zagrożenia oraz wybrania stacji lądowej LES.

Ćwiczenie na symulatorze Inmarsat C

Wysłanie komunikatu alarmowego przy użyciu modułu nadawczo-odbiorczego:
· Podnieś osłonę przycisku distress.
Uwaga: przed podniesieniem osłony i naciśnięciem przycisku upewnij się czy twoja pozycja jest zgodna z pozycją wprowadzoną do terminala Inmarsat C. Jeżeli nie, wprowadź ją ręcznie.
· Wyślij komunikat poprzez naciśnięcie i przytrzymanie przycisku Distress na okres 5 sekund.
· W czasie tych 5 sekund, gdy przycisk jest wciśnięty lampka alarmu na module nadawczo-odbiorczym miga, a terminale wyposażone w głośniki będą dźwięczeć,
· Po pięciu sekundach lampka alarmu będzie świecić, a dźwięk ucichnie,
· Gdy komunikat alarmowy zostanie potwierdzony wówczas lampka alarmowa zgaśnie na krótką chwilę, co piętnaście sekund.
· Jeżeli alarm nie zostanie potwierdzony wówczas lampka alarmowa zgaśnie.
Komunikat alarmowy distress zostanie wysłany do stacji LES. Jeżeli nie zdefiniowano domyślnej stacji LES dla komunikatów alarmowych wówczas komunikat zostanie wysłany do stacji, która była ostatnio używana do łączności rutynowej. Otrzymany komunikat alarmowy zostanie automatycznie przekazany przez LES (distress relay) do związanego centrum RCC (MRCC).Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM