Moduł nadawczo-odbiorczy (Transceiver)

W Inmarsacie C moduł nadawczo-odbiorczy zawiera nadajnik oraz odbiornik. Często zawiera także wbudowany odbiornik GPS.
Jeżeli nie posiada własnego odbiornika wówczas zaleca się podłączenie modułu do zewnętrznego odbiornika GPS. Kilka podłączeń (portów) jest dostępnych z tyłu modułu.

Na przednim panelu znajduje się pięć lampek oraz dwa przyciski.
Inmarsat C 3020C terminal
Widok panelu przedniego modułu nadawczo-odbiorczego Inmarsatu C.

Objaśnienie oznaczeń:
1. Lampka zasilania, świeci się, gdy urządzenie jest włączone
2. Przycisk Stop, może być wykorzystany do zatrzymania transmisji
3. Lampka logowania, miga podczas fazy logowania do systemu
4. Lampka SEND, miga, gdy terminal jest w trakcie wysyłania wiadomości
5. Przycisk Distress umieszczony pod osłoną. Osłonę należy podnieść przed naciśnięciem. Aby wysłać sygnał alarmowy należy trzymać wciśnięty przycisk Distress przez 5 sekund
6. Lampka Distress, wskazuje status alarmu wzywania pomocy – distress


Inmarsat C terminal rear view

Widok tyłu modułu nadawczo-odbiorczego Inmarsatu C

Objaśnienie panelu:
1. Wejście anteny oznaczone X2, do podłączenia przewodu anteny
2. Bezpiecznik
3. Wejście DTE (Data Terminal Equipment) – podłączenie oznaczone X3, do podłączenia terminala wiadomości
4. Wejście DC zasilania prądu oznaczone X1, napięcie musi być z przedziału 10-32 Voltów DC
5. Wejście I/O oznaczone jako X4, przeznaczone dla podłączenia innych urządzeń nawigacyjnych np. GPS
6. Włącznik zasilania oznaczony S1, służy do włączania i wyłączania modułu
7. Wejście drukarki oznaczony X5, do podłączenia drukarki do wydruku wiadomości jak: MSI, EGC.Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM