Podstawy łączności satelitarnej Inmarsat

Inmarsat jest satelitarnym systemem komunikacji. Jest używany przez statki, ale także przez innych użytkowników. System Inmarsat jest częścią systemu GMDSS i z tego powodu jest używany przez statki podlegające konwencji Solas, ale także wiele z pozostałych statków. W systemie GMDSS Inmarsat jest wykorzystywany do alarmowania w obszarze morskim A3. Obszary A1 oraz A2 nie są wyłączone z alarmowania przy pomocy systemu Inmarsat, natomiast GMDSS oferuje w tych obszarach lepsze rozwiązania do celów alarmowania. System jest używany także do przesyłania wiadomości MSI poza zasięgiem stacji systemu NAVTEX.

Historia

Międzynarodowa Organizacja Morskiej Łączności Satelitarnej Inmarsat została utworzona 16 lipca 1979 roku. Wówczas Inmarsat przejął sieć Marisat od amerykańskiej firmy Comsat.
Od tego momentu statki uzyskały możliwość łączności poprzez satelity. Na początku system wykorzystywany był wyłącznie przez statki.
Obecnie Inmarsat oferuje dużą gamę usług dostępnych także dla samolotów i użytkowników lądowych. Mimo działalności komercyjnej, Inmarsat jest częścią Międzynarodowej Organizacji Morskiej i zapewnia w 100% działającą sieć łączności na potrzeby łączności w niebezpieczeństwie.

Propagacja satelitarna

Satelity Inmarsat wykorzystują w łączności falę bezpośrednią (podobnie jak VHF). Satelita w celu skutecznej łączności musi być widoczny ponad horyzontem (anteny statkowa i satelitarna „muszą się widzieć”). Z tego powodu antena statkowa musi być umieszczona w miejscu wolnym od obiektów mogących ją zasłonić.
Skuteczny obszar pokrycia ziemi dla celów GMDSS rozciąga się pomiędzy 70 stopni szerokości północnej i południowej. Im dalej jesteś od równika tym satelity są niżej nad horyzontem i wzrasta prawdopodobieństwo utraty sygnału w wyniku zasłonięcia przez teren i inne przeszkody (góry, budynki itd.)


Satellite positions
Orbity satelitów Inmarsat 36000 km n.p.m.

Rysunek powyżej przedstawia 4 satelity systemu Inmarsat. Są one umieszczone na orbitach geostacjonarnych, a więc utrzymują stałą pozycję względem powierzchni ziemi.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM