Fale radiowe AM

Transmisja sygnału radiowego opartej na modulacji amplitudy nazywana jest łącznością AM. Przesyłanie wiadomości radiowych modulacją amplitudy była podstawowym sposobem łączności w początkach ery łączności radiowej i nadal jest w szerokim użyciu. Technologia AM jest prostsza od metody SSB czy też FM.

Odbiornik AM wykrywa zamiany amplitudy fali radiowej na danej częstotliwości, co pozwala odkodować przekaz. Łączność AM jest jednym z kilku rodzajów łączności, na której morska radiostacja MF/HF może pracować. Jednakże użycie modulacji AM w łączności morskiej jest zabronione i nadajniki radiostacji MF/HF na emisję w tym trybie są zablokowane.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Aby odebrać sygnał radiowy modulowany AM należy ustawić odbiornik w tryb pracy AM BROADCAST mode.


Naciskaj przycisk MODE aż do czasu pojawienia się napisu AM BROADCAST.


Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM