Przycisk Press To Talk (PTT) lub “PRESSEL” jest przeważnie usytuowany na boku mikrofonu, na środku słuchawki. Prawidłowo działający przycisk po jego naciśnięciu przestawia radiostację z trybu odbioru na transmisję, zwolnienie przycisku powoduje powrót w tryb odbioru.

PTT button

Symbol Tx (wysyłanie) pojawia się podczas nadawania wiadomości.

Przed rozpoczęciem nadawania, operator musi nacisnąć przycisk PTT, aby dostroić antenę do wybranej częstotliwości. Symbol TUNE pojawia się wówczas na wyświetlaczu. Kiedy symbol zniknie oznacza to, że radiostacja jest gotowa do transmisji wiadomości.
Operator może rownież nacisnąć przycisk '0' (zero) aby ponownie dokonać strojenia anteny.
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM