Modulacja

Modulacja jest techniką przenoszenia informacji (głosu, muzyki, obrazu, danych) poprzez falę nośną o częstotliwości radiowej przez zmianę jednej lub kilku właściwości fali zgodnie ze zmianą sygnału. Istnieją różne rodzaje modulacji, każdy przeznaczony do zmiany określonej właściwości fali nośnej. Najczęściej zmienianymi parametrami są amplituda (AM), częstotliwość (FM) i faza (PM).

Modulacja amplitudy

Modulacja amplitudy (AM) jest metodą modulacji stosowaną w paśmie transmisji radiowych AM. W tym przypadku intensywność lub amplituda fali nośnej zmienia się zgodnie z modulacją sygnału.
Jeżeli fala nośna jest w ten sposób modulowana, część energii jest zamieniana na zmianę sygnałów bocznych sięgającej powyżej i poniżej częstotliwości nośnej o wartość równej najwyższej częstotliwości modulacji. Ta forma modulacji nie jest najbardziej skutecznym sposobem przesyłania informacji; wymagana moc jest stosunkowo duża, ponieważ fala nośna, która nie zawiera żadnych informacji, jest wysłana wraz z informacją.

W wariancie modulacji amplitudy, zwaną modulacją pojedynczej bocznej (single side band SSB), modulowany sygnał zawiera tylko jeden sygnał boczny i nie zawiera fali nośnej. Informacje mogą być dekodowane tylko wtedy, gdy fala nośna jest używana jako odniesienie. Jest to zwykle realizowane poprzez generowanie fali w odbiorniku na częstotliwości nośnej.

Górna i dolna wstęga boczna zawiera te same informacje. Przez wyeliminowanie powielania informacji w dolnej i bocznej nośnika, wydajność nadajnika znacznie wzrasta. W węższym paśmie w efekcie przestrzeń zajęta przez transmitowany sygnał jest mniejsza i więcej stacji może prowadzić łączność. W takiej sytuacji również poziom zakłóceń w odbiorniku jest mniejszy, co jest rezultatem mniejszym efektem maskowania sygnału. Również dla tej samej mocy nadajnika efektywny zasięg transmisji będzie większy dla modulacji SSB

Modulacja częstotliwości i fazy

W modulacji częstotliwości (FM) i modulacji fazy (PM), częstotliwość fali nośnej jest zróżnicowana w taki sposób, że zmiana częstotliwości jest proporcjonalna do sygnału zmiennego w czasie. Modulacje te są główne stosowanie w przekazach radiowych. Zapewniają większą odporność na zakłócenia i zmniejszenie zakłóceń w porównaniu do transmisji AM kosztem zwiększenie szerokości zakresu.

Podział transmisji

Międzynarodowa Unia Telekomunikacyjna zajmuje się m.in. organizacją międzynarodowego systemu klasyfikacji częstotliwości. Każdy rodzaj transmisji jest sklasyfikowany zgodnie z niezbędną szerokością zakresu, rodzajem modulacji, sposobem modulacji sygnału, typem przekazywanej informacji i sygnałem nośnym. System jest oparty na charakterystyce sygnału a nie na rodzaju nadajnika. Transmisje są klasyfikowane i oznaczane, zgodnie z ich podstawowymi właściwościami i opcjonalnie z cechami dodatkowymi.

Podstawowymi cechami są:
1) pierwszy symbol - typ modulacji i główny nośnik;
N - nośnik niemodulowany
A - podwójna - boczna modulacja amplitudy
H - pojedyncza - boczna z pełną nośną
R - pojedyncza- boczna ze zredukowaną lub zmienna nośną
J - pojedyncza - boczna z wytłumioną nośną
F - modulacja częstotliwości
G - modulacja fazy

2) drugi symbol - rodzaj sygnału modulującego główny nośnik;

0 - brak modulacji
1 - jeden kanał zawierający informację cyfrową, brak nośnika podrzędnego
2 - jeden kanał zawierający informację cyfrową, użycie nośnika podrzędnego
3 - jeden kanał zawierający informację analogową

3) trzeci symbol- rodzaj informacji do transmisji.

N - żadna informacja
A - telegrafia przeznaczona do odsłuchania przez człowieka jak np. kod Morsa
B - transmisja danych cyfrowych
C - faksymile
D - telemetria lub polecenia
E - telefonia (głos lub muzyka do odsłuchania przez człowieka)
F - Video (sygnał telewizyjny)

Niektóre radiostacje morskie MF / HF dają możliwość operatorowi możliwość wyboru rodzaju transmisji. W GMDSS na RT w paśmie MF i HF, emisja "J3E" jest często używana. DSC (Digital wywołania selektywnego) wykorzystuje z kolei transmisję "F1B/J2B".
Last modified: Saturday, 25 April 2020, 7:50 PM