Maksymalna dozwolona moc nadajnika dla stacji MF wynosi 400 W. Dla stacji HF moc wyjściowa może osiągać poziom 1500 W. Niska moc nadawcza zmniejsza zasięg transmisji, ale jednocześnie oszczędza baterie.

Ćwiczenie na symulatorze radiostacji MF/HF

Przyciskiem PW można wybrać moc wyjściową nadajnika.
Wciskając przycisk można przełączać się pomiędzy ‘HIGH POWER’ i ‘LOW POWER’.